Konferencia LAB IT

Predstaviť nový študijný odbor a moderný webový portál jednotiek učenia, určený pre všetky umelecké školy v EÚ,  bolo cieľom konferencie Laboratórium inovácií a tvorivosti (Lab IT), ktorá sa uskutočnila v pondelok 26.6.2023 v priestoroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej na Petzvalovej  ulici č. 2 v Košiciach. Filmová škola, ako sa počas svojej 20–ročnej histórie familiárne nazýva,  je nielen organizátorom konferencie,  ale je aj autorom a  hlavným koordinátorom projektu Laboratórium inovácií a tvorivosti. Projekt v rámci Programu Erasmus+, kľúčová akcia KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov,  typ akcie KA202 - Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, schválila a finančne podporila  Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) sumou 219 890 EUR.

Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video
Aktuality / Konferencia LAB IT - video

Zoznam článkov