O projekte

Názov projektu: Laboratórium inovácií a tvorivosti
Skrátený názov projektu: LAB IT

Číslo zmluvy o poskytnutí grantu: 2020-1-SK01-KA202-078338
Trvanie projektu: 36 mesiacov, od 01.09.2020 do 31.08.2023
Maximálna výška grantu je 219 890 EUR
Kľúčová akcia KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Typ akcie KA202 - Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Koordinátor:

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice

Zapojené organizácie (partneri):

 1. Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 - 04011, Košice - Slovensko
 2. Raahen koulutuskuntayhtymä Tervahovinkatu 2, 7- 92101, Raahe - Fínsko
 3. Auvid media s.r.o., Južná trieda 48/E, 04001, Košice - Slovensko
 4. Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. , Machkova 1646 - 14900, Praha - Česká republika

Vzdelávacie/Vyučovacie/Školiace aktivity:

 • Kombinovaná mobilita učiacich sa v OVP C1 - celkový počet účastníkov (10 + 4 sprevádzajúci) /ČR
 • Kombinovaná mobilita učiacich sa v OVP C2 - celkový počet účastníkov (10 + 6 sprevádzajúci) / Fínsko

Nadnárodné projektové stretnutia

 • Meeting Košice
 • Meeting Košice, Záverečný meeting (27. jún 2023)

Intelektuálne výstupy

 • O1: Moderný webový portál/ aplikácia "bielej knihy jednotiek učenia ECVET pre umelecké školy"
  Termín ukončenia: august 2023
 • O2: Študijný odbor vizuálne efekty a herný dizajn pre VOŠ
  Termín ukončenia: august 2023

Multiplikačné podujatia

 • E1: Konferencia Lab IT - na Slovensku (26. jún 2023)

Projektom Lab IT reagujeme na potreby trhu, ktoré vyplývajú z dynamicky sa rozvíjajúcej digitálnej revolúcie. Stále viac a viac dochádza k zbližovaniu a prienikom sveta filmov, videa a najrôznejších typov digitálnych hier. Zamestnávateľom tiež dlhodobo chýbajú špecialisti v IT sfére vizuálnej grafiky či herného dizajnu. Iniciátorom projektu je Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach, ktorá vznikla v roku 2004 so zámerom vzdelávať audiovizuálnych odborníkov. Tím expertov školy prostredníctvom projektu vypracuje nový študijný odbor „vizuálne efekty a herný dizajn“ pre vyššie odborné štúdium a spolu s partnermi vytvorí moderný medzinárodný webový portál jednotiek učenia pre umelecké školy.