#ErasmusDays 2023

12. a 13. október na Filmovej škole patril propagácii bohatstva európskej mobility a úspechov programu Erasmus+.

V rámci siedmeho ročníka #ErasmusDays 2023 sa uskutočnilo niekoľko podujatí: informačný seminár o programe Erasmus+ a úspešných projektoch školy, workshop s účastníkmi mobilít a video projekcie.

Filmová škola je dlhodobo úspešným autorom a realizátorom projektov v rámci Programu Erasmus+ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, za čo si vyslúžila „Certifikát značky Excelentnosti a akreditácie za kvalitnú implementáciu mobilitných aktivít“.

Počas dvoch dní osláv bola prostredníctvom videí z uskutočnených mobilít priblížená kultúrna rozmanitosť Európy a zároveň príležitosti na vzdelávanie a prax, ktoré ponúka program #ErasmusPlus. Účastníci mobilít sa s radosťou podelili o svoje skúsenosti a zručnosti, ktoré si posilnili, tiež nové kultúry a zaujímavosti, ktoré objavili.

Okrem iného bola predstavená webová platforma www.erasmusplusart.eu projektu LAB IT, otvorená galéria výstupov jednotiek vzdelávania, ktorá bude mať raz ročne vyhodnotenie v podobe udeľovania ocenení Erasmus+ Grand Prix. V roku 2024 sa tak tešíme sa na jej prvý ročník!

V závere podujatia školskí koordinátori predstavili proces, podmienky ako aj kritériá výberu nových účastníkov mobilít a vtipným kvízom boli oslavy #ErasmusDays 2023 na Filmovej ukončené.  

Ďakujeme všetkým za stretnutie a tešíme sa opäť o rok!

I️ErasmusPlus

Mediálne platformy

https://filmovaskola.edupage.org/a/projekty

https://www.tverasmusplus.eu/https://www.erasmusplusart.eu/;

https://www.facebook.com/filmovaskolakosicehttps://www.instagram.com/filmovaskola/

Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto
Aktuality / #ErasmusDays 2023 - foto

Zoznam článkov