Textilný a odevný dizajn

Textilný dizajn je zameraný na tvorbu úžitkového umenia a udržuje materiálové špecifiká a tvaroslovie týchto médií.