Scénické výtvarníctvo

Scénické výtvarníctvo je výtvarné a realizačné spracovanie scénických výprav pre divadlo, film, televíziu a ostatné scénické formy, pričom rešpektuje scénické dielo ako komplexný celok pozostávajúci z kostýmovej výpravy, maskérskej výpravy, tvorby scény, jej osvetlenia, ozvučenia a tvorby scénických dekorácií. Ide o navrhovanie, projektovanie, materiálové a technologické spracovanie jednotlivých častí scénickej výpravy v zmysle režijného návrhu, zadaného scenára, podmienok a požiadaviek scénickej praxe.