Reklama

Reklama (z latinského slova „clamare“ = kričať, volať) je propagácia (publikovanie, podpora, komunikácia) produktu, informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne organizácii, so zameraním na potenciálny trh. 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úkol: Vypracuj audiovizuální dílo na téma příprava pokrmu. Dílo musí být v délce 2-5 minut, musí obsahovat obraz, hudbu a může obsahovat grafiku a komentář. Téma je příprava jídla s důrazem na srozumitelnost a strukturální AV vyjádření.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

 82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě.

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Postup práce - Recept

Úkol: Vypracuj audiovizuální dílo na téma příprava pokrmu. Dílo musí být v délce 2-5 minut, musí obsahovat obraz, hudbu a může obsahovat grafiku a komentář. Téma je příprava jídla s důrazem na srozumitelnost a strukturální AV vyjádření.

Úkolem je natočit video recept tak, aby byla dodržená lineární chronologie přípravy pokrmu.

Záměr/cíl: Ověřit dovedností vymyslet, naplánovat, realizovat a dokončit audiovizuální dílo v žánru video recept. Rozvinout schopnost základního využití filmové řeči s důrazem na strukturu vyprávění a srozumitelnost.

 

  Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – vysvětlení záměru (cíle)
 2. Definování námětu
 3. Výběr receptu
 4. Příprava bodového scénáře se zaměřením na efektivitu natáčení
 5. Produkční příprava a příprava natáčecího plánu
 6. Realizace natáčení
 7. Střih a finální úprava obrazu a zvuku
 8. Prezentace

Očakávaná dĺžka:

30 hodin (5 dní) – teoretická a scénáristická příprava, příprava realizace, natáčení, střih, dokončovací práce.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základy scenáristiky a dramaturgie
 • Základní prvky filmové řeči – velikostí záběrů, kompozice, střihové jednoty
 • Základy práce s kamerou a světlem
 • Práce se zvukem – záznam, střih
 • Základy střihové skladby a práce ve střihovém programu

Zručnosti

Žiak vie:
 • Zvládat technickou stránku přípravy a realizace AV díla
 • Vytvářet, strukturovat a připravit k realizaci scénář AV díla
 • Rozvíjet filmovou řeč a propojení obrazu a zvuku
 • Využívat filmovou řeč strukturovaně a srozumitelně

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Zvládnutím technického minima potřebného k přípravě a realizaci AV díla P
 • Schopností strukturovat příběh a natočit ho srozumitelněP
 • Tvořivost (kreativita) V
 • Umělecký talent, vůle, samostatnost a schopnost řešení problémů V
 • organizování a plánování práce P
 • osobnostní rozvoj P
 • rozhodování E
 • samostatnost E
 • technická gramotnost P
 • týmová práce E
 • komunikace (jednání s lidmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vybere recept na přípravu pokrmu který lze natočit
 • Vybere lokaci – kuchyň, vhodnou pro natáčení
 • Vybrané téma rozpracuje do podoby bodového scénáře (sled obrazů) se zaměřením na srozumitelnost vyprávění
 • Zajistí produkci nezbytnou k realizaci díla, včetně přípravy technického listu a plánu natáčení, surovin a nádobí nezbytného pro přípravu pokrmu
 • Soustředí se na srozumitelnost předávaných informaci, dramaturgickou stavbu a práci s filmovým časem
 • Úspěšně zvládne samostatné natáčení bez podpory filmového štábu v klíčových funkcích – scénář, produkce, režie, zvuk, kamera, střih
 • Zvládne úspěšně střih a dokončovací práce včetně barevné korekce a zvukového mixu

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Projekce s oponenturou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úkol: Vypracuj audiovizuální dílo v žánru hudební klip (music video) s využitím techniky „Playback“. Dílo musí být v délce 2-5 minut, musí obsahovat obraz, hudbu a alespoň v částí i synchron obrazu a hudby. Synchronizaci je potřeba docílit využitím techniky „Playback“. Dílo musí být odevzdané v rozlišení 1080p a formátu MP4 (codec H.264). Dílo může být natočené s živými herci, případně může být i animované, pokud je dodržená podmínka synchronizace. Synchron může být zpěv, tanec nebo hraní na hudební nástroj. Pro využití hudby je potřeba mít souhlas autora (lze bezplatně najít například na pixabay.com.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě.

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Hudební klip

Úkol: Vypracuj audiovizuální dílo v žánru hudební klip (music video) s využitím techniky „Playback“. Dílo musí být v délce 2-5 minut, musí obsahovat obraz, hudbu a alespoň v částí i synchron obrazu a hudby. Synchronizaci je potřeba docílit využitím techniky „Playback“. Dílo musí být odevzdané v rozlišení 1080p a formátu MP4 (codec H.264). Dílo může být natočené s živými herci, případně může být i animované, pokud je dodržená podmínka synchronizace. Synchron může být zpěv, tanec nebo hraní na hudební nástroj. Pro využití hudby je potřeba mít souhlas autora (lze bezplatně najít například na pixabay.com.

Záměr/cíl: Ověřit dovedností vymyslet, naplánovat, realizovat a dokončit audiovizuální dílo v žánru hudební klip. Rozvinout schopnost synchronizace obrazu a zvuku s využitím techniky „Playback“. Zlepšit praktické profesní dovedností v oblasti technických profesi a rozvinout umělecké a tvůrčí schopností v odpovídajících oblastech.

 

  Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – vysvětlení záměru (cíle)
 2. Definování námětu
 3. Vyhledání vhodné hudby
 4. Zajištění souhlasu s využitím hudby ze strany autora
 5. Příprava bodového scénáře
 6. Produkční příprava a příprava natáčecího plánu
 7. Realizace natáčení
 8. Střih a finální úprava obrazu a zvuku
 9. Prezentace

Očakávaná dĺžka:

60 hodin (10 dní) – teoretická a scénáristická příprava, příprava realizace, natáčení, střih, dokončovací práce.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základy scenáristiky
 • Základy práce s kamerou a světlem
 • Základy střihové skladby s důrazem na rytmus
 • Práce s hudbou – audio složkou AV díla
 • Práce s technikou „Playback“
 • Základy střihové skladby a práce ve střihovém programu

Zručnosti

Žiak vie:
 • Zvládat technickou stránku přípravy a realizace AV díla
 • Vnímat a nacházet tvůrčí inspiraci
 • Vytvářet, strukturovat a připravit k realizaci scénář AV díla
 • Rozvíjet filmovou řeč a propojení obrazu s hudbou
 • Zvládat techniku „Playback“

 

 • Najít vhodný zvukový doprovod v podobě hudby

 

Zvládá předložit autorsko-realizační souhlas s využitím hudby

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Zvládnutím technického minima potřebného k přípravě a realizaci AV díla P
 • Tvůrčím vnímáním a schopnosti interpretace vjemů P
 • Tvořivost (kreativita) V
 • Umělecký talent, vůle, samostatnost a schopnost řešení problémů V
 • organizování a plánování práce P
 • osobnostní rozvoj P
 • rozhodování E
 • samostatnost E
 • technická gramotnost P
 • týmová práce E
 • komunikace (jednání s lidmi) E
 • Práce s hudbou, přízpůsobení se tempu a rytmu V

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vybere svou oblíbenou hudbu z volně dostupných zdrojů, případně od známého autora, nebo ji složí sám
 • Vybrané téma rozpracuje do podoby bodového scénáře (sled obrazů).
 • Zajistí produkci nezbytnou k realizaci díla, včetně přípravy technického listu a plánu natáčení a zařízení pro přehrávání hudby během natáčení (Playback)
 • Soustředí se na estetické prvky filmové řeči a přizpůsobí je tempu a rytmu vycházejícím z vybraného hudebního díla
 • Úspěšně zvládne samostatné natáčení bez podpory filmového štábu v klíčových funkcích – scénář, produkce, režie, zvuk, kamera, střih
 • Zvládne úspěšně střih a dokončovací práce včetně barevné korekce a zvukového mixu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Projekce s oponenturou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Sumarizácia vizuálnych prác rozličných médií do digitálneho portfólia a jeho grafické spracovanie.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

REKLAMA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Grafické spracovanie obalu a potlače CD/DVD

Úloha: Sumarizácia vizuálnych prác rozličných médií do digitálneho portfólia a jeho grafické spracovanie.

Cieľ: Vytvoriť autorské výtvarné riešenie portfólia a jeho obalu a potlače.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (vizuálny komunikačný jazyk, písmo, fonty, grafické spracovanie), možnosti digitálnych techník a výtvarných postupov
 2. Skicovanie nápadov layoutu a obalu na papieri alebo v PC, výber prác do portfólia, sumarizácia, digitalizovanie, postprodukcia v Adobe Illustrator / prípadne Adobe Photoshop
 3. Práca na celkovom vizuálnom grafickom riešení portfólia v Adobe Illustrator / prípadne Adobe Photoshop
 4. Tlačová podoba portfólia
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy jazyka vizuálnej komunikácie a prepojenie s jazykom vlastnej tvorby
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • možnosti výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných typov písma, grafické riešenia a úprava
 • príprava prác do autorského portfólia
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer
 • zvoliť a použiť vhodný typ písma pre grafické riešenie portfólia
 • kompletizovať a digitalizovať svoju tvorbu
 • zvládnuť možnosti práce s obrazom a písmom vo virtuálnom priestore
 • orientovať sa v profesionálnych grafických softvéroch (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy jazyka vizuálnej komunikácie aj v súvislosti s vlastným výtvarným vyjadrovaním
 • prejde procesom od hľadania možností prvkov, námetov a písma ku finálnemu riešeniu s aplikovaným výtvarným zámerom
 • dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami v digitálnom priestore
 • pracuje v grafických programoch Adobe Illustrator a Adobe Photoshop
 • zvládne vytvoriť autorské grafické riešenie portfólia pre prezentáciu aj v jeho fyzickej, printovej podobe
 • zvládne odprezentovať seba a svoje práce v kolektíve, diskusiu k tvorbe či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia portfólia prác – sebaprezentácia s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoriť autorské výtvarné riešenia filmového alebo divadelného plagátu.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

REKLAMA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Plagátová tvorba

Úloha: Vytvoriť autorské výtvarné riešenia filmového alebo divadelného plagátu.

Cieľ: Vedieť vyjadriť svoj umelecký zámer pomocou digitálnych výtvarných postupov a práce s písmom v počítačových softvéroch Adobe Illustrator alebo Adobe Photoshop v podobe dvoch variantov plagátu s divadelnou alebo filmovou tematikou.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (vizuálny komunikačný jazyk, písmo, fonty, výraz, variácia, gradácia, symetria, asymetria, grafické spracovanie), možnosti digitálnych techník a výtvarných postupov
 2. Skicovanie na papieri, prípadný výber referenčných fotografií (vlastné zdroje, internet, príp. dofotenie materiálu)
 3. Práca na filmovom alebo divadelnom plagáte v Adobe Illustrator / prípadne Adobe Photoshop
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy jazyka vizuálnej komunikácie
 • účel písma, prostriedky, vývoj, názvoslovie, fonty, typy fontov
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • možnosti výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných typov písma
 • možnosti práce s referenčnými zdrojmi
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer
 • zvoliť a použiť vhodný typ písma v plagátovej tvorbe
 • použiť výrazové možnosti kresby a jej množenie, variácie, kombinovanie, prelínanie
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia prvkov, usporiadanosť a neusporiadanosť, farebný rytmus, farebné možnosti práce s obrazom a písmom
 • orientovať sa v profesionálnych grafických softvéroch (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície, vizuálnej komunikácie
 • prejde procesom od hľadania možností prvkov, námetov a písma ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • pri prvotných fázach spoznávania tvorby so zdrojmi, kresbou a písmom dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami (aj v digitálnom priestore)
 • pracuje v programe Adobe Illustrator, prípadne Adobe Photoshop (variačné, gradačné, kolážové cvičenia, písmo, kreslenie pomocou zdrojov, inšpirácií)
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia cvičení a plagátov aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Aplikácia písma v plagátovej tvorbe.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

REKLAMA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Práca s písmom

Úloha: Aplikácia písma v plagátovej tvorbe.

Cieľ: Vedieť vyjadriť svoj umelecký zámer pomocou práce s písmom vo virtuálnom priestore v počítačovom softvéri Adobe Illustrator v podobe dvoch variantov typografického plagátu na ľubovoľnú tému.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (písmo, fonty, výraz, variácia, gradácia, symetria, asymetria, grafické spracovanie), možnosti techník a výtvarných postupov
 2. Cvičenia s vlastnými iniciálami, skicovanie, hľadanie variantov písma
 3. Cvičenia s písmom na papieri (ceruzka, pero, fixka, tuš, kaligrafia)
 4. Práca na typografickom plagáte v Adobe Illustrator / prípadne Adobe Photoshop
 5. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 6. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • účel písma, prostriedky, vývoj, názvoslovie, fonty
 • základné prvky (vertikály, horizontály, diagonály, oblúky)
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • charakteristické znaky písma: proporcie, duktus, serify, rozpal, typy fontov
 • možnosti výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných typov písma
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer
 • zvoliť a použiť vhodný typ písma pre svoju prácu
 • použiť výrazové možnosti písma a jeho množenie, variácie, kombinovanie, prelínanie
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia písma, usporiadanosť a neusporiadanosť, farebný rytmus, farebné možnosti práce s písmom
 • pracovať s písmom a použiť ho v ploche či priestore v podobách typografického plagátu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície
 • prejde procesom od hľadania možností písma ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • pri prvotných fázach spoznávania tvorby s písmom dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami (ceruzkami, fixkami či perom, alebo s fluidnými, aj farebnými médiami, napr. tušom alebo akrylovými či akvarelovými farbami)
 • pracuje v programe Adobe Illustrator, prípadne Adobe Photoshop (variačné, gradačné, kolážové cvičenia)
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia cvičení a plagátov aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: