Priestorový dizajn

Priestorový dizajn rieši úlohy v rôznych oblastiach vyžadujúcich znalosti 3D grafického zobrazovania v oblasti tvorby modelov a prvkov pre marketingové a reklamné účely v digitálnej aj tlačenej forme, animácií, interakčných rozhraní, 3D tlače, filmového a herného priemyslu.