Nové médiá

Nové médium uvádza rôzne podoby internetového umenia, videohry, sociálne siete a virtuálny svet všeobecne. 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor 6 reklamných fotografií, ktoré by slúžili ako reklamná kampaň značky športového oblečenia/športových potrieb.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Fotografia a nové médiá

82-43-N/06 – Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reklamná fotografia - šport

Úloha: Vytvor 6 reklamných fotografií, ktoré by slúžili ako reklamná kampaň značky športového oblečenia/športových potrieb.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava – rekvizity, model, prostredie (skica)
 3. Realizácia – fotografovanie
 4. Postprodukcia
 5. Grafické spracovanie – logo, písmo
 6. Prezentácia fotografií /odovzdanie digitálne na USB/disk a pod.

Očakávaná dĺžka:

 • 16 hodín (4dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencie

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu
 • technické možnosti použitej techniky
 • prácu s modelom
 • postprodukciu

 

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • zvoliť vhodné prostredie pre fotografovanie
 • vybrať vhodný model (modely)
 • vytvoriť technicky brilantné a pôsobivé fotografie
 • upraviť fotografie v Adobe Photoshop
 • pridať k fotografii logo, prípadne písmo

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • prácu s osvetľovacou technikou (svetlá, difuzéry, odrazné dosky)
 • upraviť v Adobe Photoshop

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Účastníkovi bude zadaná úloha nafotografovať 6 ľubovoľných záberov, ktoré budú vystihovať filozofiu danej značky.
 • Pripraví prostredie, modely a rekvizity pre fotografovanie jednotlivých záberov. Naplánuje harmonogram fotografovania.
 • Nafotografuje štýlovo jednotný súbor. Fotografie by mali byť použiteľné ako reklamné plagáty, prípadne kalendár.
 • Upraví v Adobe Photoshop, pridá k fotografiám logo.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie v digitálnej podobe

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor sériu ateliérových reklamných zátiší na existujúcu značku nealkoholického nápoja.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Fotografia a nové médiá

82-43-N/06 – Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reklamná fotografia - nápoj

Úloha: Vytvor sériu ateliérových reklamných zátiší na existujúcu značku nealkoholického nápoja.

Cieľ: Vytvorenie súboru 5 reklamných fotografií použiteľných ako celostránková reklama v časopise alebo leták.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava – rekvizity, svetlá, technika, ateliér
 3. Realizácia – fotografovanie
 4. Postprodukcia
 5. Grafické spracovanie – logo, písmo
 6. Prezentácia fotografií /odovzdanie digitálne na USB/disk a pod.

Očakávaná dĺžka:

 • 12 hodín (3 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby zátišia a reklamného zátišia
 • technické možnosti použitej techniky
 • prácu s umelým osvetlením v ateliéri
 • pravidlá pre svietenie skla (priesvit, lesky)
 • postprodukciu

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • zvoliť vhodné predmety na fotografovanie reklamného zátišia (vhodné poháre, ovocie, iné komponenty)
 • nastaviť osvetlenie pre prácu so sklom (práca s difúznou plochou, softboxy a pod.)
 • pracovať s umelým osvetlením lampy/záblesky
 • využiť Adobe Photoshop, v prípade potreby montáž z viacerých záberov
 • pridať k fotografii logo, prípadne písmo

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • prácu s osvetľovacou technikou v ateliéri
 • upraviť v Adobe Photoshop
 • samostatnosť
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • flexibilita, schopnosť improvizácie
 • komunikačné schopnosti s kultivovaným slovným prejavom
 • organizovanie a plánovanie práce
 • schopnosťou prezentovať idey, analyzovať a riešiť problémy

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyberie vhodný nápoj, naplánuje 5 rôznych fotografií na rôzne varianty nápoja (rôzne príchute, ovocie a pod.), nakreslí skicu alebo popíše plán.
 • Pripraví rekvizity pre fotografovanie jednotlivých záberov (Vhodné poháre, slamky, ovocie, dekorácie).
 • Nafotografuje jednotlivé reklamné zátišie tak, aby bol súbor štýlovo jednotný (reklamná kampaň jednej značky).
 • Upraví v Adobe Photoshop, pridá k fotografiám logo, prípadne jednoduchý slogan.

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie v digitálnej podobe

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor 6 reklamných fotografií na rôzne produkty rovnakej značky kozmetiky.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Fotografia a nové médiá

82-43-N/06 – Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reklamná fotografia - kozmetika

Úloha: Vytvor 6 reklamných fotografií na rôzne produkty rovnakej značky kozmetiky.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava – rekvizity, svetlá, technika, ateliér
 3. Realizácia – fotografovanie
 4. Postprodukcia
 5. Grafické spracovanie – logo, písmo
 6. Prezentácia fotografií /odovzdanie digitálne na USB/disk a pod.

Očakávaná dĺžka:

 • 12 hodín (3 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby zátišia a reklamného zátišia
 • technické možnosti použitej techniky
 • prácu s umelým osvetlením v ateliéri
 • pravidlá svietenia rôznych materiálov (sklo, kov, plast)
 • postprodukciu

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • zvoliť vhodné predmety pre fotografovanie reklamného zátišia (vhodné dekoratívne doplnky k jednotlivým produktom)
 • nastaviť osvetlenie pre prácu rôznymi materiálmi (sklo, kov, plast) lampy/záblesky
 • využiť Adobe Photoshop, v prípade potreby montáž z viacerých záberov
 • pridať k fotografii logo, prípadne písmo

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • prácu s osvetľovacou technikou v ateliéri
 • upraviť v Adobe Photoshop

 

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • účastníkovi bude zadaná úloha nafotografovať 6 daných produktov jednej kozmetickej značky
 • pripraví rekvizity pre fotografovanie jednotlivých záberov (vhodný podklad, dekoratívne doplnky)
 • nafotografuje jednotlivé reklamné zátišie tak, aby bol súbor štýlovo jednotný (reklamná kampaň jednej značky)
 • upraví v Adobe Photoshop, pridá k fotografiám logo, prípadne jednoduchý slogan

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie v digitálnej podobe

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBALSTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Navrhnúť a zrealizovať vlastný ucelený voľný výtvarný projekt.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

NOVÉ MÉDIÁ

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Autorská výtvarná a multimediálna tvorba

Úloha: Navrhnúť a zrealizovať vlastný ucelený voľný výtvarný projekt.

Cieľ: Vedieť vytvoriť ľubovoľný autorský výtvarný projekt, od návrhu po finálne vizuálne riešenie a inštalovať ho vo výstavnom priestore.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (inšpirácie z dejín umenia, možnosti techník a výtvarných postupov)
 2. Fáza skicovania nápadov, selekcia, konzultácie, príprava materiálu a techník
 3. Realizácia intermediálnych diel
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a kompozície
 • teórie dejín umenia a výtvarnej kultúry
 • fyzikálny základ farby, vnemy a výrazové možnosti farieb a ich použitie v tvorbe
 • rozlišovanie druhov farieb a pigmentov, pôsobenie farieb, vzájomné kombinovanie, prelínanie, miešanie
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer - fotografovať, nakresliť, namaľovať, odtláčať, ...
 • vyskúšať si viaceré výtvarné postupy na dosiahnutie želaného výtvarného zážitku
 • použiť výrazové možnosti umeleckého prístupu a jeho množenie, kombinovanie, prelínanie, ...
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia základných prvkov, usporiadanosť a neusporiadanosť, farebný rytmus
 • procesy previesť do podoby uceleného vizuálneho diela umiestneného v priestore

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície
 • prejde procesom od samostaného hľadania nápadu, náhodnej, sústredenej a možno hravej tvorby ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami
 • v prípade potreby pracuje v programe Adobe Photoshop
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, viesť podnetnú diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia výtvarného projektu aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: