Nové médiá

Nové médium uvádza rôzne podoby internetového umenia, videohry, sociálne siete a virtuálny svet všeobecne. 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř 6 reklamních fotografií, které by sloužili jako reklamní kampaň značky sportovního oblečení/sportovních potřeb

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Fotografie a nová média

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reklamní fotografie - sport

Úloha: Vytvoř 6 reklamních fotografií, které by sloužili jako reklamní kampaň značky sportovního oblečení/sportovních potřeb

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Příprava – rekvizity, model, prostředí (skica)
 3. Realizace – fotografování
 4. Postprodukce
 5. Grafické zpracování – logo, písmo
 6. Prezentace fotografií /odevzdání digitálně na USB/disk ap.

Očakávaná dĺžka:

 • 16 hodin (4dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy skladby obrazu
 • technické možnosti použité techniky
 • práci s modelem
 • postprodukci

 

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • Zvolit vhodné prostředí pro fotografování
 • Vybrat vhodný model (modely)
 • Vytvořit technicky brilantní a působivé fotografie
 • Upravit fotografie v Adobe Photoshop
 • Přidat k fotografii logo, případně písmo

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Práci s osvětlovací technikou (světla, difuzéry, odrazné desky)

 

 • Upravit v Adobe Photoshop

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Účastníkovi bude zadán úkol nafotografovat 6 libovolných záběrů, které budou vystihovat filozofii dané značky.
 • Připraví prostředí, modely a rekvizity pro fotografování jednotlivých záběrů. Naplánuje harmonogram fotografování.  
 • Nafotografuje stylově jednotný soubor. Fotografie by měli být použitelné jako reklamní plakáty, případně kalendář.
 • Upraví v Adobe Photoshop, přidá k fotografiím logo.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání v digitální podobě

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř sérií ateliérových reklamních zátiší na existující značku nealkoholického nápoje

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Fotografie a nová média

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reklamní fotografie - nápoj

Úloha: Vytvoř sérií ateliérových reklamních zátiší na existující značku nealkoholického nápoje

Cíl: Vytvoření souboru 5 reklamních fotografií použitelných jako celostránková reklama v časopise nebo leták

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Příprava – rekvizity, světla, technika, ateliér
 3. Realizace – fotografování
 4. Postprodukce
 5. Grafické zpracování – logo, písmo
 6. Prezentace fotografií /odevzdání digitálně na USB/disk ap.

Očakávaná dĺžka:

 • 12 hodin (3dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základní principy skladby zátiší a reklamního zátiší
 • technické možnosti použité techniky
 • práci s umělým osvětlením v ateliéru
 • pravidla pro svícení skla (průsvit, lesky)
 • postprodukci

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • zvolit vhodné předměty pro fotografování reklamního zátiší (vhodné sklenice, ovoce, jiné komponenty)
 • nastavit osvětlení pro práci se sklem (Práce s difuzní plochou, softboxy a p.)
 • pracovat s umělým osvětlením lampy/záblesky
 • využít Adobe Photoshop, v případě potřeby montáž z více záběrů
 • Přidat k fotografii logo, případně písmo

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • práci s osvětlovací technikou v ateliéru
 • upravit v Adobe Photoshop
 • samostatnost
 • analyzování a řešení problémů
 • flexibilita, schopnost improvizace
 • komunikační schopnosti s kultivovaným slovním projevem
 • organizování a plánování práce
 • schopností prezentovat ideje, analyzovat a řešit problémy

 

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vybere vhodný nápoj, naplánuje 5 různých fotografií na různé varianty nápoje (Různé příchutě, ovoce a p.), nakreslí skicu nebo popíše plán
 • Připraví rekvizity pro fotografování jednotlivých záběrů (Vhodné sklenice, brčka, ovoce, dekorace)
 • Nafotografuje jednotlivá reklamní zátiší tak, aby byl soubor stylově jednotný (reklamní kampaň jedné značky)
 • Upraví v Adobe Photoshop, přidá k fotografiím logo, případně jednoduchý slogan

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání v digitální podobě

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř 6 reklamních fotografií na různé produkty stejné značky kosmetiky

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Fotografie a nová média

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reklamní fotografie -- kosmetika

Úloha: Vytvoř 6 reklamních fotografií na různé produkty stejné značky kosmetiky

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Příprava – rekvizity, světla, technika, ateliér
 3. Realizace – fotografování
 4. Postprodukce
 5. Grafické zpracování – logo, písmo
 6. Prezentace fotografií /odevzdání digitálně na USB/disk ap.

Očakávaná dĺžka:

 • 12 hodin (3dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy skladby zátiší a reklamního zátiší
 • technické možnosti použité techniky
 • práci s umělým osvětlením v ateliéru
 • pravidla svícení různých materiálů (sklo, kov, plast)
 • postprodukci

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • Zvolit vhodné předměty pro fotografování reklamního zátiší (vhodné dekorativní doplňky k jednotlivým produktům)
 • nastavit osvětlení pro práci různými materiály (sklo, kov, plast) lampy/záblesky
 • využít Adobe Photoshop, v případě potřeby montáž z více záběrů
 • Přidat k fotografii logo, případně písmo

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Práci s osvětlovací technikou v ateliéru
 • Upravit v Adobe Photoshop

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Účastníkovi bude zadán úkol nafotografovat 6 daných produktů jedné kosmetické značky
 • Připraví rekvizity pro fotografování jednotlivých záběrů (Vhodný podklad, dekorativní doplňky)
 • Nafotografuje jednotlivá reklamní zátiší tak, aby byl soubor stylově jednotný (reklamní kampaň jedné značky)
 • Upraví v Adobe Photoshop, přidá k fotografiím logo, případně jednoduchý slogan

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání v digitální podobě

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBALSTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Navrhnúť a zrealizovať vlastný ucelený voľný výtvarný projekt.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

NOVÉ MÉDIÁ

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Autorská výtvarná a multimediálna tvorba

Úloha: Navrhnúť a zrealizovať vlastný ucelený voľný výtvarný projekt.

Cieľ: Vedieť vytvoriť ľubovoľný autorský výtvarný projekt, od návrhu po finálne vizuálne riešenie a inštalovať ho vo výstavnom priestore.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (inšpirácie z dejín umenia, možnosti techník a výtvarných postupov)
 2. Fáza skicovania nápadov, selekcia, konzultácie, príprava materiálu a techník
 3. Realizácia intermediálnych diel
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a kompozície
 • teórie dejín umenia a výtvarnej kultúry
 • fyzikálny základ farby, vnemy a výrazové možnosti farieb a ich použitie v tvorbe
 • rozlišovanie druhov farieb a pigmentov, pôsobenie farieb, vzájomné kombinovanie, prelínanie, miešanie
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer - fotografovať, nakresliť, namaľovať, odtláčať, ...
 • vyskúšať si viaceré výtvarné postupy na dosiahnutie želaného výtvarného zážitku
 • použiť výrazové možnosti umeleckého prístupu a jeho množenie, kombinovanie, prelínanie, ...
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia základných prvkov, usporiadanosť a neusporiadanosť, farebný rytmus
 • procesy previesť do podoby uceleného vizuálneho diela umiestneného v priestore

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície
 • prejde procesom od samostaného hľadania nápadu, náhodnej, sústredenej a možno hravej tvorby ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami
 • v prípade potreby pracuje v programe Adobe Photoshop
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, viesť podnetnú diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia výtvarného projektu aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: