Multimédiá

Multimédiá sú kombináciou textu, zvuku, grafiky, animácie, interaktivity a videa. Sú určené na informovanie a zábavu publika. Multimédiá sú taktiež označované ako elektronické médiá na zálohovanie a predstavenie multimediálneho obsahu.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úkol: Vypracuj audiovizuální dílo na téma příprava pokrmu. Dílo musí být v délce 2-5 minut, musí obsahovat obraz, hudbu a může obsahovat grafiku a komentář. Téma je příprava jídla s důrazem na srozumitelnost a strukturální AV vyjádření.

Úkolem je natočit video recept tak, aby byla dodržená lineární chronologie přípravy pokrmu.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

 82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě.

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Postup práce - Recept

Úkol: Vypracuj audiovizuální dílo na téma příprava pokrmu. Dílo musí být v délce 2-5 minut, musí obsahovat obraz, hudbu a může obsahovat grafiku a komentář. Téma je příprava jídla s důrazem na srozumitelnost a strukturální AV vyjádření.

Úkolem je natočit video recept tak, aby byla dodržená lineární chronologie přípravy pokrmu.

Záměr/cíl: Ověřit dovedností vymyslet, naplánovat, realizovat a dokončit audiovizuální dílo v žánru video recept. Rozvinout schopnost základního využití filmové řeči s důrazem na strukturu vyprávění a srozumitelnost.

 

  Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – vysvětlení záměru (cíle)
 2. Definování námětu
 3. Výběr receptu
 4. Příprava bodového scénáře se zaměřením na efektivitu natáčení
 5. Produkční příprava a příprava natáčecího plánu
 6. Realizace natáčení
 7. Střih a finální úprava obrazu a zvuku
 8. Prezentace

Očakávaná dĺžka:

30 hodin (5 dní) – teoretická a scénáristická příprava, příprava realizace, natáčení, střih, dokončovací práce.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základy scenáristiky a dramaturgie
 • Základní prvky filmové řeči – velikostí záběrů, kompozice, střihové jednoty
 • Základy práce s kamerou a světlem
 • Práce se zvukem – záznam, střih
 • Základy střihové skladby a práce ve střihovém programu

Zručnosti

Žiak vie:
 • Zvládat technickou stránku přípravy a realizace AV díla
 • Vytvářet, strukturovat a připravit k realizaci scénář AV díla
 • Rozvíjet filmovou řeč a propojení obrazu a zvuku
 • Využívat filmovou řeč strukturovaně a srozumitelně

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Zvládnutím technického minima potřebného k přípravě a realizaci AV díla P
 • Schopností strukturovat příběh a natočit ho srozumitelněP
 • Tvořivost (kreativita) V
 • Umělecký talent, vůle, samostatnost a schopnost řešení problémů V
 • organizování a plánování práce P
 • osobnostní rozvoj P
 • rozhodování E
 • samostatnost E
 • technická gramotnost P
 • týmová práce E
 • komunikace (jednání s lidmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vybere recept na přípravu pokrmu který lze natočit
 • Vybere lokaci – kuchyň, vhodnou pro natáčení
 • Vybrané téma rozpracuje do podoby bodového scénáře (sled obrazů) se zaměřením na srozumitelnost vyprávění
 • Zajistí produkci nezbytnou k realizaci díla, včetně přípravy technického listu a plánu natáčení, surovin a nádobí nezbytného pro přípravu pokrmu
 • Soustředí se na srozumitelnost předávaných informaci, dramaturgickou stavbu a práci s filmovým časem
 • Úspěšně zvládne samostatné natáčení bez podpory filmového štábu v klíčových funkcích – scénář, produkce, režie, zvuk, kamera, střih
 • Zvládne úspěšně střih a dokončovací práce včetně barevné korekce a zvukového mixu

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Projekce s oponenturou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úkol: Vypracuj audiovizuální dílo v žánru hudební klip (music video) s využitím techniky „Playback“. Dílo musí být v délce 2-5 minut, musí obsahovat obraz, hudbu a alespoň v částí i synchron obrazu a hudby. Synchronizaci je potřeba docílit využitím techniky „Playback“. Dílo musí být odevzdané v rozlišení 1080p a formátu MP4 (codec H.264). Dílo může být natočené s živými herci, případně může být i animované, pokud je dodržená podmínka synchronizace. Synchron může být zpěv, tanec nebo hraní na hudební nástroj. Pro využití hudby je potřeba mít souhlas autora (lze bezplatně najít například na pixabay.com.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě.

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Hudební klip

Úkol: Vypracuj audiovizuální dílo v žánru hudební klip (music video) s využitím techniky „Playback“. Dílo musí být v délce 2-5 minut, musí obsahovat obraz, hudbu a alespoň v částí i synchron obrazu a hudby. Synchronizaci je potřeba docílit využitím techniky „Playback“. Dílo musí být odevzdané v rozlišení 1080p a formátu MP4 (codec H.264). Dílo může být natočené s živými herci, případně může být i animované, pokud je dodržená podmínka synchronizace. Synchron může být zpěv, tanec nebo hraní na hudební nástroj. Pro využití hudby je potřeba mít souhlas autora (lze bezplatně najít například na pixabay.com.

Záměr/cíl: Ověřit dovedností vymyslet, naplánovat, realizovat a dokončit audiovizuální dílo v žánru hudební klip. Rozvinout schopnost synchronizace obrazu a zvuku s využitím techniky „Playback“. Zlepšit praktické profesní dovedností v oblasti technických profesi a rozvinout umělecké a tvůrčí schopností v odpovídajících oblastech.

 

  Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – vysvětlení záměru (cíle)
 2. Definování námětu
 3. Vyhledání vhodné hudby
 4. Zajištění souhlasu s využitím hudby ze strany autora
 5. Příprava bodového scénáře
 6. Produkční příprava a příprava natáčecího plánu
 7. Realizace natáčení
 8. Střih a finální úprava obrazu a zvuku
 9. Prezentace

Očakávaná dĺžka:

60 hodin (10 dní) – teoretická a scénáristická příprava, příprava realizace, natáčení, střih, dokončovací práce.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základy scenáristiky
 • Základy práce s kamerou a světlem
 • Základy střihové skladby s důrazem na rytmus
 • Práce s hudbou – audio složkou AV díla
 • Práce s technikou „Playback“
 • Základy střihové skladby a práce ve střihovém programu

Zručnosti

Žiak vie:
 • Zvládat technickou stránku přípravy a realizace AV díla
 • Vnímat a nacházet tvůrčí inspiraci
 • Vytvářet, strukturovat a připravit k realizaci scénář AV díla
 • Rozvíjet filmovou řeč a propojení obrazu s hudbou
 • Zvládat techniku „Playback“

 

 • Najít vhodný zvukový doprovod v podobě hudby

 

Zvládá předložit autorsko-realizační souhlas s využitím hudby

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Zvládnutím technického minima potřebného k přípravě a realizaci AV díla P
 • Tvůrčím vnímáním a schopnosti interpretace vjemů P
 • Tvořivost (kreativita) V
 • Umělecký talent, vůle, samostatnost a schopnost řešení problémů V
 • organizování a plánování práce P
 • osobnostní rozvoj P
 • rozhodování E
 • samostatnost E
 • technická gramotnost P
 • týmová práce E
 • komunikace (jednání s lidmi) E
 • Práce s hudbou, přízpůsobení se tempu a rytmu V

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vybere svou oblíbenou hudbu z volně dostupných zdrojů, případně od známého autora, nebo ji složí sám
 • Vybrané téma rozpracuje do podoby bodového scénáře (sled obrazů).
 • Zajistí produkci nezbytnou k realizaci díla, včetně přípravy technického listu a plánu natáčení a zařízení pro přehrávání hudby během natáčení (Playback)
 • Soustředí se na estetické prvky filmové řeči a přizpůsobí je tempu a rytmu vycházejícím z vybraného hudebního díla
 • Úspěšně zvládne samostatné natáčení bez podpory filmového štábu v klíčových funkcích – scénář, produkce, režie, zvuk, kamera, střih
 • Zvládne úspěšně střih a dokončovací práce včetně barevné korekce a zvukového mixu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Projekce s oponenturou

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBALSTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úkol: Vypracuj audiovizuální dílo dokumentárního či/a uměleckého charakteru ve formátu reportáž o svém oblíbeném místě. Dílo musí být v délce 2-5 minut, musí obsahovat obraz, zvuk i grafiku a musí být odevzdané v rozlišení 1080p a formátu MP4 (codec H.264). Dílo může být složené i z fotografií v podobě dynamické slide show.
Tematický je dílo volně zadané, musí ale být autorské (původní) a klíčové funkce – scénář, režie, kamera, zvuk a střih musí realizovat autor osobně. Dílo musí ukázat krajinu nebo obydlenou část krajiny – město, vesnici apod. Důraz je kladen na estetické představení krajiny a opírá se o hudbu, případně informativní komentář. (komentář není povinný)

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Moje krajina - Pohlednice

Úkol: Vypracuj audiovizuální dílo dokumentárního či/a uměleckého charakteru ve formátu reportáž o svém oblíbeném místě. Dílo musí být v délce 2-5 minut, musí obsahovat obraz, zvuk i grafiku a musí být odevzdané v rozlišení 1080p a formátu MP4 (codec H.264). Dílo může být složené i z fotografií v podobě dynamické slide show.
Tematický je dílo volně zadané, musí ale být autorské (původní) a klíčové funkce – scénář, režie, kamera, zvuk a střih musí realizovat autor osobně. Dílo musí ukázat krajinu nebo obydlenou část krajiny – město, vesnici apod. Důraz je kladen na estetické představení krajiny a opírá se o hudbu, případně informativní komentář. (komentář není povinný)

Záměr/cíl: Ověřit dovedností vymyslet, naplánovat, realizovat a dokončit audiovizuální dílo v rozsahu klíčových profesních úkonů samostatně, v souladu s vývojem technologií, AV formátů a komunikace. Zlepšit praktické profesní dovedností v oblasti technických profesi a rozvinout umělecké a tvůrčí schopností v odpovídajících oblastech.

 

  Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – vysvětlení záměru (cíle)
 2. Definování námětu
 3. Příprava literárního nebo bodového scénáře
 4. Produkční příprava a příprava natáčecího plánu
 5. Realizace natáčení
 6. Střih a finální úprava obrazu a zvuku

Prezentace

Očakávaná dĺžka:

120 hodin (20 dní) – teoretická a scénáristická příprava, příprava realizace, natáčení, střih, dokončovací práce.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základy scenáristiky a dokumentární tvorby
 • Základy práce s kamerou a světlem
 • Rozvíjení vizuální estetiky
 • Výtvarné vnímání a relevance
 • Etické vnímání
 • Základy střihové skladby a práce ve střihovém programu

Zručnosti

Žiak vie:
 • Zvládat technickou stránku přípravy a realizace AV díla
 • Vnímat a nacházet tvůrčí inspiraci ve svém životním prostředí
 • Vytvářet, strukturovat a připravit k realizaci scénář AV díla
 • Rozvíjet filmovou řeč a estetické cítění
 • Najít vhodný zvukový doprovod v podobě hudby
 • Žák dokáže vyhledat relevantní informace k lokalitě a strukturovat je tak, aby pro diváka byly zajímavé a poučné

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Zvládnutím technického minima potřebného k přípravě a realizaci AV díla P
 • Tvůrčím vnímáním a schopnosti interpretace vjemů P
 • Tvořivost (kreativita) V
 • Umělecký talent, vůle, samostatnost a schopnost řešení problémů V
 • organizování a plánování práce P
 • osobnostní rozvoj P
 • rozhodování E
 • samostatnost E
 • technická gramotnost P
 • týmová práce E
 • komunikace (jednání s lidmi) E
 • kultivovaný slovní a audio-vizuální projev, schopnost vyjadřování se V

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vybere svou oblíbenou krajinu
 • Provede výzkum o vybraném místě a shromáždí data a zajímavostí které se k němu vážou
 • Vybrané téma rozpracuje do podoby literárního, případně bodového scénáře (záznam událostí).
 • Zajistí produkci nezbytnou k realizaci díla, včetně přípravy technického listu a plánu natáčení
 • Soustředí se na estetické prvky filmové řeči a využije je za účelem komunikace i na emotivní úrovní
 • Úspěšně zvládne samostatné natáčení bez podpory filmového štábu v klíčových funkcích – scénář, produkce, režie, zvuk, kamera, střih
 • Zvládne úspěšně střih a dokončovací práce včetně barevné korekce a zvukového mixu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Projekce s oponenturou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: