Herný dizajn

Herný dizajn je vzdelávanie a výchova multimediálnych tvorcov v prostredí počítačových hier s dosahom k príbehovej virtuálnej a rozšírenej realite. 

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: Unity Engine 3D-game design basics

Termín na vypracovanie: to be determined

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Media sector 3D modelling

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Unity Engine / Basic creation & actions

Task: Unity Engine 3D-game design basics

Objective: Create a rolling ball using unity engines basic functionality

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of Unity game engine, project creation/object placement / physics-based action and functionality.
 3. Creating basic actions in unity engine
 4. Evaluation of use: PC based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Students use the basic functions and techniques of Unity Game engine.
 • Students describe the different stages of game design processes and know the basic operation of the equipment required
 • Students work in a solution-oriented approach and consider the effects of their work on production costs.
 • Students document key stages of their work and justify their solutions.
 • Students work responsibly, initiatively and develop and maintain their vocational competence.

Zručnosti

Žiak vie:
 • describe the different stages of software use and steps of the production and understand how this production process progresses.
 • use the hardware/software applications in game production to the extent required by their tasks.
 • Students work in a solution-oriented approach and consider the effects of their work on
 • Document key stages of their work and justify their solutions.

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design simple and usable projects and game functionalities/actions in Unity game engine
 • Basic game creations/use of  basic tools and actions in engine.
 • follow the basics of a software application suitable for a digital creative game design.
 • understanding and basic use of unity game engine
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • Unity basics provided from the Game engine developer.
 • Applicable in P2P student teaching and teacher training.
 • Comparability to student work.
 • Step by step tutorial for student evaluation 1.1 to 8.2.

Link below:

https://www.youtube.com/watch?v=_uO5B7bP9jo&list=PLX2vGYjWbI0TiP080ELGDurOmz5NAg5CI&index=2

 

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: Proper use of lighting a scene (3d-object) in Blender

Termín na vypracovanie: to be determined

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Media sector 3D modelling

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Blender basic sculpting: Lighting a model in a scene

Task: Proper use of lighting a scene (3d-object) in Blender

Objective: Create a texture for sculpted object

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of 3D-sculpt software.
 3. Creating basic Light scene in blender
 4. Evaluation of use: PC based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Students use the basic functions and techniques of Blender 3D-software.
 • Students describe the different stages of sculpt desing and knows the basic operation of the equipment required
 • Students work in a solution-oriented approach and consider the effects of their work on production costs.
 • Students document key stages of their work and justify their solutions.
 • Students work responsibly, initiatively and develop and maintain their vocational competence.

Zručnosti

Žiak vie:
 • describe the different stages of software use and steps of the production and understand how this production process progresses.
 • use the hardware/software applications in game production to the extent required by their tasks.
 • Students work in a solution-oriented approach and consider the effects of their work on
 • Document key stages of their work and justify their solutions.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design simple and usable action in Blender 3d-software
 • use the basic tools and actions in engine.
 • follow the basics of a software application suitable for a digital creative game design.
 • understanding and basic use of Blender 3d-software
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Material included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • Blender basics sculpting step by step
 • Applicable in PtoP teaching and teacher training.
 • Comparability to student work.
 • Step by step tutorial for student evaluation

Link to materials below:

https://raahenkoulutus-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sassa_hartikainen_brahe_fi/EUWQAhRbOZVCtYMaEehq-cIBV5cTmrFiIZ3rn-xQ5n7huw?e=dkXzgL

 

 

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: create a simple sculpt and add texture for the sculpted model

Termín na vypracovanie: to be determined

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Media sector 3D modelling

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Blender basic sculpting: sculpting & texturing

Task: create a simple sculpt and add texture for the sculpted model

Objective: Create a texture for sculpted object

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of 3D-sculpt software.
 3. Creating basic forms and learning the basic sculpting tools
 4. Evaluation of use: PC based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Students use the basic functions and techniques of Blender 3D-software.
 • Students describe the different stages of sculpt desing and knows the basic operation of the equipment required
 • Students work in a solution-oriented approach and consider the effects of their work on production costs.
 • Students document key stages of their work and justify their solutions.
 • Students work responsibly, initiatively and develop and maintain their vocational competence.

Zručnosti

Žiak vie:
 • describe the different stages of software use and steps of the production and understand how this production process progresses.
 • use the hardware/software applications in game production to the extent required by their tasks.
 • Students work in a solution-oriented approach and consider the effects of their work on
 • Document key stages of their work and justify their solutions.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design simple and usable action in Blender 3D-software
 • use the basic tools and actions in engine.
 • follow the basics of a software application suitable for a digital creative game design.
 • understanding and basic use of Blender 3d-software
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Material included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • Blender basics sculpting step by step
 • Applicable in PtoP teaching and teacher training.
 • Comparability to student work.
 • Step by step tutorial for student evaluation

Link to materials below:

https://raahenkoulutus-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sassa_hartikainen_brahe_fi/EW1AciWsxdRJrve9Wjh03xsB-cMGAtpjdUcUNWyCy2OwIw?e=iAOEsk