Grafický dizajn

Grafický dizajn je jedným zo základných prvkov reklamnej komunikácie. Takmer všetko, čo v reklamnej komunikácii vnímame zrakovým orgánom, môžeme označiť za grafický dizajn – či už sú to ilustrácie, fotografie, typografia alebo infografika. 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vyberte si jedno z českých/zahraničních měst a navrhněte pro něj aktualizovanou variantu městského znaku.  Seznamte se s historickým znakem a jeho heraldickými prvky. Nové řešení by mělo mít moderní prvky, být jednodušší a mělo by sloužit pro komunikaci radnice směrem k veřejnosti.

 

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Grafický design

Art grafik/grafička (kód: 34-017-H)

Grafik/grafička pro digitální média (kód: 34-045-M)

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Stylizace městského znaku

Úloha: Vyberte si jedno z českých/zahraničních měst a navrhněte pro něj aktualizovanou variantu městského znaku.  Seznamte se s historickým znakem a jeho heraldickými prvky. Nové řešení by mělo mít moderní prvky, být jednodušší a mělo by sloužit pro komunikaci radnice směrem k veřejnosti.

 

Cíl: Cílem projektu je seznámení se s regionální historií, s heraldikou a s typem zakázky, která má jasná formální omezení. Žáci si osvojí principy redesignu jako jedné z metod vizuální komunikace.

 

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení a vysvětlení záměru
 2. Získávání informací o zvoleném tématu, skicování možných řešení
 3. Hledání vhodné vizuální zkratky, ilustrativní/technické formy, práce s významem symbolů
 4. Realizace a zpracování vizuálních prvků návrhu (práce v grafickém softwaru)
 5. Práce s typografií, kompletace, příprava tiskových dat
 6. Příprava prezentace a vizualizace finálního řešení
 7. Odevzdání souborů do sdíleného úložiště na interním disku, nebo cloudu

Očakávaná dĺžka:

 • 28 hodin (7 dní) – teoretická příprava, praktická činnost, ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy kompozice
 • Skladbu vizuálních plánů
 • Volbu fontu podle situace použití
 • Principy redesignu
  a vizuální komunikace
 • Nastavení softwaru pro vektorovou i rastrovou grafiku
 • Principy teorie barvy
 • Typografická pravidla
 • Vhodné formáty digitálních souborů pro finální výstup

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvořit rešerši tematického okruhu
 • Předložit ideu vlastního řešení tématu
 • Zvolit správný technologický postup práce s vektorovou i rastrovou grafikou
 • Vybrat vhodné písmo a vhodně s ním pracovat
 • Nastavit layout dokumentu
 • Pracovat s odpovídajícím softwarem
 • Připravit soubory k odevzdání

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Digitální gramotností a počítačovou způsobilostí
 • Samostatným kreativním myšlením (adaptabilita, flexibilita, improvizační způsobilost)
 • Schopností prezentovat ideje, analyzovat a řešit problémy
 • Schopností pracovat s informacemi
 • Zručností
 • Způsobilostí pro plánování a organizaci práce
 • Smyslem pro týmovou spolupráci
 • Technickou gramotností
 • Komunikačními schopnostmi a kultivovaným slovním projevem

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Předkládá samostatně zpracované návrhy a možná řešení
 • Ovládá grafický software
 • Je schopen připravit soubory k online publikování i tisku
 • Pracuje s informačními zdroji
 • Je vybaven komunikačními schopnostmi, samostatně prezentuje
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace vlastního návrhu a ústní obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Navrhněte jednoduchou kruhovou samolepku, která reflektuje současnou klimatickou krizi. Využijte pouze dvě tiskové barvy. Snažte se najít úderný vizuální motiv, který následně podpořte adekvátní typografií. Průměr samolepky by měl být 10 cm. Je potřeba navrhnout i výřez samolepky.

 

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Grafický design

Art grafik/grafička (kód: 34-017-H)

Grafik/grafička pro digitální média (kód: 34-045-M)

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Návrh ekologické samolepky

Úloha: Navrhněte jednoduchou kruhovou samolepku, která reflektuje současnou klimatickou krizi. Využijte pouze dvě tiskové barvy. Snažte se najít úderný vizuální motiv, který následně podpořte adekvátní typografií. Průměr samolepky by měl být 10 cm. Je potřeba navrhnout i výřez samolepky.

 

Cíl: Cílem projektu je se vyjádřit k aktuálnímu tématu, poukázat na největší zdroje znečištění a zahřívání planety, které ke zhoršení situace přispívají a pokusit se jednoduchou formou verbalizovat možná řešení.

 

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení a vysvětlení záměru
 2. Získávání informací o zvoleném tématu, skicování
 3. Hledání vhodné vizuální zkratky, ilustrace, symbolu
 4. Realizace a zpracování vizuálních prvků návrhu (práce v grafickém softwaru)
 5. Práce s typografií, kompletace, příprava tiskových dat
 6. Příprava prezentace a vizualizace finálního řešení
 7. Odevzdání souborů do sdíleného úložiště na interním disku, nebo cloudu

Očakávaná dĺžka:

 • 20 hodin (5 dní) – teoretická příprava, praktická činnost, ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy kompozice
 • Skladbu vizuálních plánů
 • Volbu fontu podle situace použití
 • Principy ideamakingu
  a vizuální komunikace
 • Nastavení softwaru pro vektorovou i rastrovou grafiku
 • Principy teorie barvy
 • Typografická pravidla
 • Vhodné formáty digitálních souborů pro finální výstup

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvořit rešerši tematického okruhu
 • Předložit ideu vlastního řešení tématu
 • Zvolit správný technologický postup práce s vektorovou i rastrovou grafikou
 • Vybrat vhodné písmo a vhodně s ním pracovat
 • Nastavit layout dokumentu
 • Pracovat s odpovídajícím softwarem
 • Připravit soubory k odevzdání

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Digitální gramotností a počítačovou způsobilostí
 • Samostatným kreativním myšlením (adaptabilita, flexibilita, improvizační způsobilost)
 • Schopností prezentovat ideje, analyzovat a řešit problémy
 • Schopností pracovat s informacemi
 • Zručností
 • Způsobilostí pro plánování a organizaci práce
 • Smyslem pro týmovou spolupráci
 • Technickou gramotností
 • Komunikačními schopnostmi a kultivovaným slovním projevem

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:

Účastník mobility:

 • Předkládá samostatně zpracované návrhy a možná řešení
 • Ovládá grafický software
 • Je schopen připravit soubory k online publikování i tisku
 • Pracuje s informačními zdroji

Je vybaven komunikačními schopnostmi, samostatně prezentuje

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace vlastního návrhu a ústní obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvořte logotyp k mezinárodnímu projektu, který je zaměřený na spolupráci mezi třemi středními odbornými školami. Návrh by měl být použitelný jak v tisku, tak na sociálních sítích, v online prostředí i v případné animaci.

 

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Grafický design

Art grafik/grafička (kód: 34-017-H)

Grafik/grafička pro digitální média (kód: 34-045-M)

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Logotyp k mezinárodnímu školnímu projektu

Úloha: Vytvořte logotyp k mezinárodnímu projektu, který je zaměřený na spolupráci mezi třemi středními odbornými školami. Návrh by měl být použitelný jak v tisku, tak na sociálních sítích, v online prostředí i v případné animaci.

 

Cíl: Cílem projektu je navrhnout funkční prvek vizuální komunikace, jež obsahuje název projektu, reflektuje principy spolupráce zahraničních škol a sdílení kulturního bohatství mezi zainteresovanými zeměmi.

 

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení a vysvětlení záměru
 2. Rešerše daného segmentu a způsobů vizuální komunikace
 3. Ideamaking – hledání vhodných atributů, které by vystihovaly národní specifika jednotlivých států/škol (skicování, vytváření moodbordu)
 4. Realizace a zpracování vizuálních prvků návrhu (práce v grafickém softwaru)
 5. Práce s typografií, kompletace, příprava tiskových dat
 6. Příprava prezentace a vizualizace finálního řešení
 7. Odevzdání souborů do sdíleného úložiště na interním disku, nebo cloudu

Očakávaná dĺžka:

 • 36 hodin (9 dní) – teoretická příprava, praktická činnost, ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy kompozice
 • Skladbu vizuálních plánů
 • Volbu fontu podle situace použití
 • Principy ideamakingu
  a vizuální komunikace
 • Nastavení softwaru pro vektorovou i rastrovou grafiku
 • Principy teorie barvy
 • Typografická pravidla
 • Vhodné formáty digitálních souborů pro finální výstup

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvořit rešerši tematického okruhu
 • Předložit ideu vlastního řešení tématu
 • Zvolit správný technologický postup práce s vektorovou i rastrovou grafikou
 • Vybrat vhodné písmo a vhodně s ním pracovat
 • Nastavit layout dokumentu
 • Pracovat s odpovídajícím softwarem
 • Připravit soubory k odevzdání

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Digitální gramotností a počítačovou způsobilostí
 • Samostatným kreativním myšlením (adaptabilita, flexibilita, improvizační způsobilost)
 • Schopností prezentovat ideje, analyzovat a řešit problémy
 • Schopností pracovat s informacemi
 • Zručností
 • Způsobilostí pro plánování a organizaci práce
 • Smyslem pro týmovou spolupráci
 • Technickou gramotností
 • Komunikačními schopnostmi a kultivovaným slovním projevem

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Předkládá samostatně zpracované návrhy a možná řešení
 • Ovládá grafický software
 • Je schopen připravit soubory k online publikování i tisku
 • Pracuje s informačními zdroji
 • Je vybaven komunikačními schopnostmi, samostatně prezentuje
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace vlastního návrhu a ústní obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVĚ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvořte informační plakát (formát B1), který bude pojednávat o určitém specifickém přírodním fenoménu. Vybrat si můžete z oblasti biologie, geologie, mykologie, botaniky a další. Použijte výrazné vizuální prvky a typografii.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Grafický design

Art grafik/grafička (kód: 34-017-H)

Grafik/grafička pro digitální média (kód: 34-045-M)

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Informační plakát

Úloha: Vytvořte informační plakát (formát B1), který bude pojednávat o určitém specifickém přírodním fenoménu. Vybrat si můžete z oblasti biologie, geologie, mykologie, botaniky a další. Použijte výrazné vizuální prvky a typografii.

 

Cíl: Cílem projektu je nastudovat konkrétní přírodní fenomén a získané poznatky vyjádřit pomocí vizuální zkratky hlavních principů. Pomocí schémat, řezů, procesů a vhodných popisek vysvětlit nepoučenému divákovi, o co se jedná.

 

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení a vysvětlení záměru
 2. Získávání informací o zvoleném segmentu, vytváření myšlenkových map
 3. Hledání vhodné vizuální zkratky, řešení schématu, řezu, vyjádření principu
 4. Realizace a zpracování vizuálních prvků návrhu (práce v grafickém softwaru)
 5. Práce s typografií, kompletace, příprava tiskových dat
 6. Příprava prezentace a vizualizace finálního řešení
 7. Odevzdání souborů do sdíleného úložiště na interním disku, nebo cloudu

Očakávaná dĺžka:

 • 36 hodin (9 dní) – teoretická příprava, praktická činnost, ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy kompozice
 • Skladbu vizuálních plánů
 • Volbu fontu podle situace použití
 • Principy ideamakingu a vizuální komunikace
 • Nastavení softwaru pro vektorovou i rastrovou grafiku
 • Principy teorie barvy
 • Typografická pravidla
 • Vhodné formáty digitálních souborů pro finální výstup

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvořit rešerši tematického okruhu
 • Předložit ideu vlastního řešení tématu
 • Zvolit správný technologický postup práce s vektorovou i rastrovou grafikou
 • Vybrat vhodné písmo a vhodně s ním pracovat
 • Nastavit layout dokumentu
 • Pracovat s odpovídajícím softwarem
 • Připravit soubory k odevzdání

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Digitální gramotností a počítačovou způsobilostí
 • Samostatným kreativním myšlením (adaptabilita, flexibilita, improvizační způsobilost)
 • Schopností prezentovat ideje, analyzovat a řešit problémy
 • Schopností pracovat s informacemi
 • Zručností
 • Způsobilostí pro plánování a organizaci práce
 • Smyslem pro týmovou spolupráci
 • Technickou gramotností
 • Komunikačními schopnostmi a kultivovaným slovním projevem

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Předkládá samostatně zpracované návrhy a možná řešení
 • Ovládá grafický software
 • Je schopen připravit soubory k online publikování i tisku
 • Pracuje s informačními zdroji
 • Je vybaven komunikačními schopnostmi, samostatně prezentuje
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace vlastního návrhu a ústní obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvořte kreativně pojatý grafický návrh pro potisk 0,5 l rozloženého pláště obalu Tetra Pak pro mléčný nápoj. Výsledný návrh odprezentujte rovněž pomocí vizualizace v produktové fotografii.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Grafický design

Art grafik/grafička (kód: 34-017-H)

Grafik/grafička pro digitální média (kód: 34-045-M)

 

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Grafický návrh obalu na mléčný nápoj (Tetra Pak)

Úloha: Vytvořte kreativně pojatý grafický návrh pro potisk 0,5 l rozloženého pláště obalu Tetra Pak pro mléčný nápoj. Výsledný návrh odprezentujte rovněž pomocí vizualizace v produktové fotografii.

 

Cíl: Cílem projektu je vytvořit funkční grafický návrh obalu mléčného nápoje. Návrh by měl obsahovat specifické prvky vizuální identity produktu, vhodný obrazový motiv a veškeré povinné textové údaje o výrobci, o složení nápoje a výživových hodnotách.

 

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení a vysvětlení záměru
 2. Rešerše daného segmentu výrobků a způsobů jejich propagace
 3. Ideamaking – hledání vhodného motivu pro vizuální prvek a identitu produktu (skicování, vytváření moodbordu)
 4. Realizace a zpracování vizuální identity výrobku a ústředního motivu (práce v grafickém softwaru)
 5. Aplikace prvků do rozloženého pláště, doplnění všech specifických prvků obalu, příprava tiskových dat
 6. Příprava prezentace a vizualizace finálního řešení
 7. Odevzdání souborů do sdíleného úložiště na interním disku, nebo cloudu

Očakávaná dĺžka:

 • 36 hodin (9 dní) – teoretická příprava, praktická činnost, ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy kompozice
 • Skladbu vizuálních plánů
 • Volbu fontu podle situace použití
 • Principy ideamakingu
 • Nastavení softwaru pro vektorovou i rastrovou grafiku
 • Principy teorie barvy
 • Způsoby rozložení pláště trojrozměrného objektu
 • Vhodné formáty digitálních souborů pro finální výstup

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvořit rešerši tematického okruhu
 • Předložit ideu vlastního řešení tématu
 • Zvolit správný technologický postup práce s vektorovou i rastrovou grafikou
 • Vybrat vhodné písmo a vhodně s ním pracovat
 • Nastavit layout dokumentu
 • Pracovat s odpovídajícím softwarem
 • Připravit soubory k odevzdání

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Digitální gramotností a počítačovou způsobilostí
 • Samostatným kreativním myšlením (adaptabilita, flexibilita, improvizační způsobilost)
 • Schopností prezentovat ideje, analyzovat a řešit problémy
 • Schopností pracovat s informacemi
 • Zručností
 • Způsobilostí pro plánování a organizaci práce
 • Smyslem pro týmovou spolupráci
 • Technickou gramotností
 • Komunikačními schopnostmi a kultivovaným slovním projevem

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Předkládá samostatně zpracované návrhy a možná řešení
 • Ovládá grafický software
 • Je schopen připravit soubory k online publikování i tisku
 • Pracuje s informačními zdroji
 • Je vybaven komunikačními schopnostmi, samostatně prezentuje
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace vlastního návrhu a ústní obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: