Fotografia

Je obraz vytvorený pôsobením svetla na svetlocitlivý materiál alebo polovodičový snímač a následne prenesený na papier či iné médium.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor 10  fotografií zvířat (pes, kočka, ovce,)

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Zvíře

Úloha: Vytvoř soubor 10  fotografií zvířat (pes, kočka, ovce,)

Cíl: Vytvořit soubor 10 fotografií různých zvířat, s možností samostatně rozhodnout, zda půjde o výtvarné snímky na hranici abstrakce, anebo se bude jednat o dokumentární soubor.

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Vysvětlení postupu
 3. Výběr vhodné techniky
 4. Realizace - fotografování
 5. Postprodukce
 6. Odevzdání digitálních výstupů (usb, uložení na disk). Hodnocení.

Očakávaná dĺžka:

 • 30 hodin (3-5 dní) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu
 • práce s různou ohniskovou vzdáleností, různými časy expozice
 • vlastnosti Photoshopu pro úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat příležitost k fotografování zvířat
 • nastavit odpovídající expozici
 • věnuje dostatečnou pozornost přípravě – vybere odpovídající techniku pro vybrané zvíře
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • upravit snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw,  

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • práci s fotoaparátem – výběr techniky, nastavení
 • zásady bezpečnosti při práci v přírodě
 • postprodukci

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhledá nebo vytvoří vhodnou příležitost pro fotografování zvířete
 • využije optimální objektivy
 • nastaví odpovídající expozici
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop

 

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografí, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor 9  fotografií textury různých povrchů v exteriéru

Termín na vypracovanie: do 30:4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Textury povrchu

Úloha: Vytvoř soubor 9  fotografií textury různých povrchů v exteriéru

Cíl: Vytvořit soubor fotografií různých povrchů , ověřit schopnost ovládat fotoaparát, správně nastavit expozici, dosáhnout maximální ostrosti a technické kvality

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru, ukázky
 2. Hledání prostředí – přírodních i umělých povrchů
 3. Výběr vhdné techniky (filtry, stativ)
 4. Realizace - fotografování
 5. Postprodukce – retuš
 6. Odevzdání digitálních výstupů (usb, uložení na disk). Hodnocení

Očakávaná dĺžka:

 • 6 hodin (2 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • technické možnosti použitého fotoaparátu a objektivu
 • nastavení fotoaparátu pro dosažení maximální ostrosti a technické kvality
 • vlastnosti různých povrchů (odrazivost světla)

Zručnosti

Žiak vie:
 • určit vhodnou denní dobu – světlo pro dokonalé plastické podání různých povrchů
 • zvolit objektiv o odpovídají ohniskové vzdálenosti
 • nastavit odpovídající expoziční podmínky  
 • pracovat se stativem  
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • Vyretušovat drobné nedokonalosti
 • Doostřit a barevně upravit fotografii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatně vybírá fotoaparáty a objektivy pro zadaný záběr architektury
 • je schopen zvolit nejvhodnější dobu pro kvalitní záběr
 • dokončit fotografii v postprodukci
 • doostřit a upravit barevnost
 • archivovat

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhledá vhodné povrchy, vizuálně zajímavé pro fotografování
 • využije optimální objektivy a filtry
 • nastaví odpovídající expozici
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop, zvládne základní úpravu v Camera raw
 • Archivuje
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografí, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor minimálně 4 fotografie, na kterých bude tekoucí voda zobrazená s dlouhým expozičním časem

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Fotografování tekoucí vody

Úloha: Vytvoř soubor minimálně 4 fotografie, na kterých bude tekoucí voda zobrazená s dlouhým expozičním časem

Cíl: Vytvořit soubor fotografií s výrazným využitím dlouhého času expozice, s tekoucí vodou

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Praktická ukázka
 3. Výběr vhodné techniky
 4. Realizace – fotografování
 5. Postprodukce
 6. Odevzdání digitálních výstupů (USB, uložení na disk). Hodnocení.

Očakávaná dĺžka:

 • 6 hodin (1-2 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu, použití filtrů
 • práce s různou ohniskovou vzdáleností
 • pravidla kompozice
 • vlastnosti Photoshopu pro úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat vhodný záběr v přírodě
 • vybrat vhodnou dobu fotografování, zajímavé světelné podmínky
 • nastavit odpovídající expozici
 • použít ND filtr v případě potřeby
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • upravit snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • práci s fotoaparátem – výběr techniky, nastavení V
 • vyhledat vhodnou pozici umožňující správné komponování V
 • pravidla kompozice P
 • postprodukci P
 • analyzování a řešení problémů P
 • organizování a plánování práce P
 • rozhodování P
 • samostatnost P
 • fyzická zdatnost E
 • komunikace (jednání s lidmi) P
 • kultivovaný slovní projev, schopnost vyjadřování se P

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhledá zajímavé záběry s tekoucí vodou, vybere vhodnou dobu pro fotografování
 • Nastaví fotoaparát, experimentuje s různými expozičními časy
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografií a jejich obhajoba, ústní ověření.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor alespoň 12  fotografií různých skladebních principů

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Skladební principy

Úloha: Vytvoř soubor alespoň 12  fotografií různých skladebních principů

Cíl: Vytvořit soubor fotografií s výrazným využitím skladebních principů: zlatý řez, rytmus, diagonální kompozice, vertikální kompozice, horizontální kompozice, symetrie. Skladební principy bude fotograf hledat, ne aranžovat.

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Vysvětlení skladebních principů, ukázky
 3. Výběr vhodné techniky
 4. Realizace - fotografování
 5. Postprodukce
 6. Odevzdání digitálních výstupů (usb, uložení na disk). Hodnocení.

Očakávaná dĺžka:

 • 6 hodin (1-2 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Principy skladby obrazu (zlatý řez, rytmus...)
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu
 • práce s různou ohniskovou vzdáleností
 • vlastnosti Photoshopu pro úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat skladební principy
 • vybrat vhodnou dobu fotografování, zajímavé světelné podmínky
 • nastavit odpovídající expozici
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • upravit snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • práci s fotoaparátem – výběr techniky, nastavení
 • pravidla kompozice
 • postprodukci

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 •  Vyhledá zajímavé objekty, situace, při fotografování výrazně využije skladební principy.
 • Na fotografiích bude jednoznačně poznatelné, o který skladební princip se jedná
 • experimentuje s nastavením expozice – podle potřeby využije krátké nebo naopak dlouhé pásmo ostrosti
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografí, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor minimálně 10 fotografií celků, polocelků a detailů architektury.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Architektura severských staveb

Úloha: Vytvoř soubor minimálně 10 fotografií celků, polocelků a detailů architektury.

Cíl: Vytvořit soubor 10 fotografii architektury severských staveb. Ověřit schopnost vytvořit kvalitní výtvarný záběr architektury, vybrat vhodnou architekturu, vhodný výběr detailů.

 

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Hledání vhodného prostředí, - budovy, lokalita
 3. Výběr vhodné techniky (filtry, stativ)
 4. Realizace – fotografování
 5. Postprodukce – retuš, rovnání svislic
 6. Odevzdání digitálních výstupů (USB uložení na disk), hodnocení

Očakávaná dĺžka:

 • 20 hodin (3-4 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter, časový harmonogram se může přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základní principy skladby obrazu pro fotografování exteriéru a interiéru 
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu pro vytvoření vhodné světelné atmosféry
 • vlastnosti objektivů použitých pro fotografování
 • zvládá práci s využitím hloubky ostrosti
 • vlastnosti Photoshopu pro úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat vhodnou pozici umožňující správné komponování
 • zvolit objektiv o odpovídají ohniskové vzdálenosti
 • nastavit odpovídající expoziční podmínky celku
 • pracovat se stativem a vyrovnáním záběru
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • vytvořit snímek interiéru a exteriéru a jejich následnou postprodukci

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatně vybírá fotoaparáty a objektivy pro zadaný záběr architektury V
 • je schopen zvolit nejvhodnější dobu pro kvalitní záběr V
 • dokončit fotografii v postprodukci V
 • správně popsat jednotlivé záběry, doplnit scházející metadata a systematicky je 
 • archivovat P

•     pružnost v myšlení (adaptabilita

       flexibilita, schopnost improvizace V

       •     tvořivost V

       •     umělecký talent V

              analyzování a řešení problémů P

       •     informační gramotnost P

       •     manuální dovednost P

       •     organizování a plánování práce P

 • osobnostní rozvoj P
 • rozhodování P
 • samostatnost P
 • technická gramotnost P
 • týmová práce P
 •  fyzická zdatnost E
 •  komunikace (jednání s lidmi) P

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhledá vhodné místo pro fotografování architektury, vhodný úhel pohledu
 • využije optimální objektivy a filtry
 • nastaví odpovídající expozici
 • Najde typické znaky severské architektury
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop, zvládne základní úpravu v Camera raw

 

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografií, obhajoba, ústní ověření.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor reportážních fotografií z neopakovatelné události

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reportáž z neopakovatelné události

Úloha: Vytvoř soubor reportážních fotografií z neopakovatelné události

Cíl: Vytvoření reportáže 10-20 fotografií z události, která se odehrává v okolí (svatba, oslava svátků)

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Příprava – volba události
 3. Scénář – příprava na jednotlivé očekávatelné typické momenty dané události
 4. Realizace - fotografování
 5. Postprodukce
 6. Prezentace fotografií /odevzdání digitálně na usb/disk ap.

Očakávaná dĺžka:

 • 8  hodin (1 den) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy skladby obrazu
 • technické možnosti použité techniky
 • principy reportážní fotografie

 

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • předvídat jednotlivé typické fáze události
 • nastavit techniku pro optimální realizaci svého záměru
 • být včas připraven pro fotografování té-které části
 • komunikovat
 • využít Adobe Photoshop

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • komunikaci při reportážní fotografii
 • znalost techniky
 • Upravit v Adobe Photoshop

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vybere si událost, která se v daném období odehrá v jeho okolí
 • Připraví scénář jednotlivých částí události, které lze předem očekávat (svatba – polibek, házení kytice, sportovní událost – doběhnutí do cíle)
 • Nafotografuje událost tak, aby zachytil co nejvíc podstatných momentů pro událost typických.
 • Upraví v Adobe Photoshop
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání v digitální podobě

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř 6 reklamních fotografií, které by sloužili jako reklamní kampaň značky sportovního oblečení/sportovních potřeb

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Fotografie a nová média

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reklamní fotografie - sport

Úloha: Vytvoř 6 reklamních fotografií, které by sloužili jako reklamní kampaň značky sportovního oblečení/sportovních potřeb

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Příprava – rekvizity, model, prostředí (skica)
 3. Realizace – fotografování
 4. Postprodukce
 5. Grafické zpracování – logo, písmo
 6. Prezentace fotografií /odevzdání digitálně na USB/disk ap.

Očakávaná dĺžka:

 • 16 hodin (4dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy skladby obrazu
 • technické možnosti použité techniky
 • práci s modelem
 • postprodukci

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • Zvolit vhodné prostředí pro fotografování
 • Vybrat vhodný model (modely)
 • Vytvořit technicky brilantní a působivé fotografie
 • Upravit fotografie v Adobe Photoshop
 • Přidat k fotografii logo, případně písmo

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Práci s osvětlovací technikou (světla, difuzéry, odrazné desky)

 

 • Upravit v Adobe Photoshop

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Účastníkovi bude zadán úkol nafotografovat 6 libovolných záběrů, které budou vystihovat filozofii dané značky.
 • Připraví prostředí, modely a rekvizity pro fotografování jednotlivých záběrů. Naplánuje harmonogram fotografování.  
 • Nafotografuje stylově jednotný soubor. Fotografie by měli být použitelné jako reklamní plakáty, případně kalendář.
 • Upraví v Adobe Photoshop, přidá k fotografiím logo.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání v digitální podobě

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř sérií ateliérových reklamních zátiší na existující značku nealkoholického nápoje

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Fotografie a nová média

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reklamní fotografie - nápoj

Úloha: Vytvoř sérií ateliérových reklamních zátiší na existující značku nealkoholického nápoje

Cíl: Vytvoření souboru 5 reklamních fotografií použitelných jako celostránková reklama v časopise nebo leták

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Příprava – rekvizity, světla, technika, ateliér
 3. Realizace – fotografování
 4. Postprodukce
 5. Grafické zpracování – logo, písmo
 6. Prezentace fotografií /odevzdání digitálně na USB/disk ap.

Očakávaná dĺžka:

 • 12 hodin (3dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základní principy skladby zátiší a reklamního zátiší
 • technické možnosti použité techniky
 • práci s umělým osvětlením v ateliéru
 • pravidla pro svícení skla (průsvit, lesky)
 • postprodukci

 

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • zvolit vhodné předměty pro fotografování reklamního zátiší (vhodné sklenice, ovoce, jiné komponenty)
 • nastavit osvětlení pro práci se sklem (Práce s difuzní plochou, softboxy a p.)
 • pracovat s umělým osvětlením lampy/záblesky
 • využít Adobe Photoshop, v případě potřeby montáž z více záběrů
 • Přidat k fotografii logo, případně písmo

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • práci s osvětlovací technikou v ateliéru
 • upravit v Adobe Photoshop
 • samostatnost
 • analyzování a řešení problémů
 • flexibilita, schopnost improvizace
 • komunikační schopnosti s kultivovaným slovním projevem
 • organizování a plánování práce
 • schopností prezentovat ideje, analyzovat a řešit problémy

 

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vybere vhodný nápoj, naplánuje 5 různých fotografií na různé varianty nápoje (Různé příchutě, ovoce a p.), nakreslí skicu nebo popíše plán
 • Připraví rekvizity pro fotografování jednotlivých záběrů (Vhodné sklenice, brčka, ovoce, dekorace)
 • Nafotografuje jednotlivá reklamní zátiší tak, aby byl soubor stylově jednotný (reklamní kampaň jedné značky)
 • Upraví v Adobe Photoshop, přidá k fotografiím logo, případně jednoduchý slogan

 

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání v digitální podobě

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř 6 reklamních fotografií na různé produkty stejné značky kosmetiky

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Fotografie a nová média

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reklamní fotografie -- kosmetika

Úloha: Vytvoř 6 reklamních fotografií na různé produkty stejné značky kosmetiky

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Příprava – rekvizity, světla, technika, ateliér
 3. Realizace – fotografování
 4. Postprodukce
 5. Grafické zpracování – logo, písmo
 6. Prezentace fotografií /odevzdání digitálně na USB/disk ap.

Očakávaná dĺžka:

 • 12 hodin (3dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy skladby zátiší a reklamního zátiší
 • technické možnosti použité techniky
 • práci s umělým osvětlením v ateliéru
 • pravidla svícení různých materiálů (sklo, kov, plast)
 • postprodukci

Zručnosti

Žiak vie:
 • Zvolit vhodné předměty pro fotografování reklamního zátiší (vhodné dekorativní doplňky k jednotlivým produktům)
 • nastavit osvětlení pro práci různými materiály (sklo, kov, plast) lampy/záblesky
 • využít Adobe Photoshop, v případě potřeby montáž z více záběrů
 • Přidat k fotografii logo, případně písmo

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Práci s osvětlovací technikou v ateliéru
 • Upravit v Adobe Photoshop

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Účastníkovi bude zadán úkol nafotografovat 6 daných produktů jedné kosmetické značky
 • Připraví rekvizity pro fotografování jednotlivých záběrů (Vhodný podklad, dekorativní doplňky)
 • Nafotografuje jednotlivá reklamní zátiší tak, aby byl soubor stylově jednotný (reklamní kampaň jedné značky)
 • Upraví v Adobe Photoshop, přidá k fotografiím logo, případně jednoduchý slogan
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání v digitální podobě

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor 10 fotografií s různými přírodními detaily

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE    82 – 41 – M/02

Úroveň EQF

4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Přírodní detail

Úloha: Vytvoř soubor 10 fotografií s různými přírodními detaily

Cíl: Vytvořit soubor 10 fotografií různých přírodních detailů. Fotografie budou tvořit ucelený soubor

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Vysvětlení postupu a praktická ukázka
 3. Výběr vhodné techniky
 4. Realizace – fotografování
 5. Postprodukce
 6. Odevzdání digitálních výstupů (USB, uložení na disk). Hodnocení.

Očakávaná dĺžka:

 • 10 hodin (2-3 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter, časový harmonogram se může přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základní principy skladby obrazu
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu
 • vlastnosti objektivů použitých pro fotografování
 • filtry
 • Pomůcky k odrážení světla, svícení v exteriéru
 • vlastnosti Photoshopu pro úpravu fotografií

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat vhodné prostředí a denní dobu pro fotografování přírodních detailů
 • vyhledat výtvarné, zajímavé přírodní detaily
 • zvolit objektiv, případně filtr
 • nastavit odpovídající expozici
 • pracovat se stativem 
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • upravit snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw, 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatně vybírá fotoaparáty a objektivy P
 • samostatně nastaví správnou expozici P
 • samostatně experimentuje s pomůckami k odražení světla, záblesky, baterkou P
 • postprodukci P
 • kreativitu V
 • analyzování a řešení problémů P
 • informační gramotnost V
 • organizování a plánování práce P
 • technická gramotnost V
 • kultivovaný slovní projev, schopnost vyjadřovat se P
 • komunikace (jednání s lidmi) P
 • umělecký talent, analyzování a řešení problémů P

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 •  Vyhledá vhodný motiv v přírodě
 • využije optimální objektivy a filtry
 • nastaví odpovídající expozici
 • Experimentuje s různými způsoby nasvícení (zrcadlo, bílá nebo stříbrná odrazná plocha, blesk)
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografií a jejich obhajoba, ústní ověření.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor 5 portrétů různých osob v exteriéru (v přírodě, ve městě).

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06  Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Soubor fotografií portrétů v exteriéru

Úloha: Vytvoř soubor 5 portrétů různých osob v exteriéru (v přírodě, ve městě).

Cíl: Vytvořit soubor 5 portrétů, ověřit schopnost poradit si s výběrem prostředí/pozadí pro umístění portrétu, schopnost práce s přirozeným světlem a s modelem.

 

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Hledání prostředí – lokality
 3. Výběr modelů, příprava, výběr vhodného oblečení (barevnost)
 4. Realizace – fotografování
 5. Postprodukce – retuš
 6. Odevzdání digitálních výstupů (usb, uložení na disk). Hodnocení.

Očakávaná dĺžka:

 • 20 hodin (3 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Typy objektivů vhodné pro fotografování portrétu
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu pro různé typy světla
 • charakteristické vlastnosti objektivů použitých pro fotografování
 • pomůcky pro rozptyl a odražení přirozeného světla
 • skladební principy
 • způsoby editace

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat vhodné prostředí pro fotografování portrétu
 • využít optimálně objektivy pro rozostření pozadí, co nejmenší deformaci
 • nastavit odpovídající expozici
 • pracovat s modelem, komunikovat
 • využít prohlížeč pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • pracovat v programu Adobe Photoshop při postprodukci
 • Pracovat v modulu Camera raw

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitální gramotností (počítačové způsobilosti) V
 • pružností v myšlení (adaptabilita, flexibilita, improvizační způsobilosti) V
 • tvořivost (kreativita) V
 • umělecký talent, analýza  a řešení problémů P
 • informační gramotnost P
 • manuální zručnost P
 • organizace a plánování práce P
 • osobnostní rozvoj P
 • rozhodování P
 • samostatnost P
 • technická gramotnost P
 • týmová práce P
 • fyzická zdatnost E
 • komunikace (jednání s lidmi) P
 • kultivovaný verbální projev, schopnost vyjádřit se  P

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhledá vhodné místo pro fotografování portrétu
 • využije optimální objektivy pro využití menší hloubky ostrosti
 • nastaví odpovídající expozici pro zhotovení brilantního snímku a využití jak rozostřeného pozadí, tak ostrého pozadí
 • pracuje s modelem – věnuje se přípravě (pohlídá vhodné oblečení, úpravu vlasů)
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop, upraví portrét, zvládne základní úpravu v Camera raw

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografií, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor 6  fotografií s různým přístupem k zachycení pohybu.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE    82 – 41 – M/02

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Zachycení pohybu

Úloha: Vytvoř soubor 6  fotografií s různým přístupem k zachycení pohybu.

Cíl: Vytvořit soubor 6 fotografií, 2 s pohybovou neostrostí, 2 se „zamrzlým“ pohybem, 2 panning.

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Vysvětlení postupu a praktická ukázka
 3. Výběr vhdné techniky
 4. Realizace - fotografování
 5. Postprodukce
 6. Odevzdání digitálních výstupů (usb, uložení na disk). Hodnocení.

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodin (2 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základní principy skladby obrazu
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu pro práci s různými časy expozice
 • vlastnosti objektivů použitých pro fotografování
 • filtry umožňující fotografování dlouhým časem
 • vlastnosti Photoshopu pro úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat vhodné prostředí a denní dobu pro práci s dlohým časem závěrky
 • zvolit objektiv, případně filtr
 • nastavit odpovídající expoziční podmínky pro různé způsoby zobrazení pohybu
 • pracovat se stativem  
 • Rozhodnout, který typ pohybu fotografovat s pohybovou neostrostí a kde použít „panning“ (pohyb fotoaparátu ve směru pohybu)
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • upravit snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw, zvýraznit pohybovou neostrost pomocí filtrů

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatně vybírá fotoaparáty a objektivy
 • samostatně nastaví správnou expozici v manuálním režimu
 • Experimentuje s různými časy závěrky
 • postprodukci

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhledá vhodný motiv pro fotografování pohybu (Nejméně 3 různé motivy)
 • využije optimální objektivy a filtry
 • nastaví odpovídající expozici
 • Experimentuje s různými expozičními časy, pohybem fotoaparátu, filtry
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografí, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor 6  fotografií nalezených zátiší

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE    82 – 41 – M/02

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Nalezené zátiší

Úloha: Vytvoř soubor 6  fotografií nalezených zátiší

Cíl: Vytvořit soubor 6 fotografií nalezených zátiší (skupiny objektů náhodně seskupených, bez zásahu fotografa.

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Vysvětlení postupu
 3. Výběr vhodné techniky
 4. Realizace - fotografování
 5. Postprodukce
 6. Odevzdání digitálních výstupů (usb, uložení na disk). Hodnocení.

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodin (2 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu
 • práce s různou ohniskovou vzdáleností, různými časy expozice
 • vlastnosti Photoshopu pro úpravu fotografií

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat zajímavé objekty a seskupení objektů
 • vybrat vhodnou dobu fotografování, zajímavé světelné podmínky
 • nastavit odpovídající expozici
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • upravit snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw,  

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • práci s fotoaparátem – výběr techniky, nastavení
 • práci se světelm – využití pomůcek, odrazných ploch k osvětlení objektů
 • postprodukci

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhledá zajímavé objekty v zajímavých světelných podmínkách
 • využije optimální objektivy
 • experimentuje s nastavením expozice – podle potřeby využije krátké nebo naopak dlouhé pásmo ostrosti
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografí, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor 5  fotografií s použitím luminografie v krajině.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE    82 – 41 – M/02

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Luminografie

Úloha: Vytvoř soubor 5  fotografií s použitím luminografie v krajině.

Cíl: Vytvořit soubor 5 fotografií, na kterých bude zakomponovaná kresba světelným zdrojem.

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Vysvětlení postupu a praktická ukázka
 3. Výběr vhdné techniky (baterka, bodové světlo, stativ)
 4. Realizace - fotografování
 5. Postprodukce
 6. Odevzdání digitálních výstupů (usb, uložení na disk). Hodnocení.

Očakávaná dĺžka:

 • 6 hodin (1-2 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základní principy skladby obrazu
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu pro práci s dlouhým časem expozice
 • vlastnosti objektivů použitých pro fotografování
 • zvládá práci s dlouhým časem expozice
 • vlastnosti Photoshopu pro úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat vhodné prostředí a denní dobu pro práci s dlohým časem závěrky
 • zvolit objektiv, případně nd filtr
 • nastavit odpovídající expoziční podmínky  
 • pracovat se stativem  
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • zakomponovat prvek malování světlem do obrazu, vytvořit smysluplnou kombinaci kresby světlem a fotografie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatně vybírá fotoaparáty a objektivy
 • je schopen zvolit nejvhodnější dobu pro kvalitní záběr
 • postprodukci

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhledá vhodné místo pro snímek, do kterého smysluplně zakomponuje kresbu světelným zdrojem
 • využije optimální objektivy a filtry
 • nastaví odpovídající expozici
 • Vytvoří soubor výtvarně účinných záběrů
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop, zvládne základní úpravu v Camera raw

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografí, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvořit soubor minimálně 10 fotografií krajiny.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Fotografie krajiny

Úloha: Vytvořit soubor minimálně 10 fotografií krajiny.

Cíl: Vytvořit soubor minimálně 10 fotografií krajiny, ověřit schopnost zvolit a vybrat vhodné prostředí a dobu pro fotografování. (Ranní mlha, východ slunce apod. Dle roční doby), předvést prezentaci snímků.

 

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Hledání prostředí – lokality
 3. Výběr vhodné techniky (filtry, stativ, objektivy)
 4. Realizace – fotografování
 5. Postprodukce – retuš
 6. Odevzdání digitálních výstupů (USB, uložení na disk). Hodnocení.

Očakávaná dĺžka:

 • 20 hodin (4 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter, časový harmonogram se může přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základní principy skladby obrazu pro fotografování krajiny
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu pro vytvoření vhodné vizuální atmosféry
 • charakteristické vlastnosti objektivů použitých pro fotografování
 • zvládá světelné podmínky fotografované scény
 • specifické nastavení fotoaparátu pro fotografii celku, polocelku a detailu
 • zná podmínky využití hyperfokální vzdálenosti a umí nastavit                                     
 • odpovídající hloubku ostrosti
 • základy vytvoření sférického panorama
 • vlastnosti Photoshopu pro úpravu fotografií

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat vhodnou pozici umožňující správné komponování
 • vybrat a využít optimální objektivy pro záběr fotografování a detailu
 • nastavit odpovídající expoziční podmínky celku
 • zvolit vhodnou expozici pro snímání vodních zdrojů
 • pracovat se stativem a vyrovnáním záběru
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • vytvořit snímek krajiny a krajinného detailu a následnou postprodukci

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • vyhledat vhodnou pozici umožňující správné komponování V
 • vybrat a využít optimální objektivy pro záběr fotografování a detailu V
 • nastavit odpovídající expoziční podmínky celku P
 • zvolit vhodnou expozici pro snímání vodních zdrojů P
 • pracovat se stativem a vyrovnáním záběru P
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů P
 • vytvořit snímek krajiny a krajinného detailu a následnou postprodukci P

•     kreativitu V

       •    analyzování a řešení problémů P

       •    informační gramotnost P

       •    zručnost P

• organizování a plánování práce P

• rozhodování P

• samostatnost P

• technická gramotnost P

• týmová práce P

• fyzická zdatnost E

• komunikace (jednání s lidmi) P

• kultivovaný slovní projev, schopnost vyjadřování se P

• umělecký talent, analyzování a řešení problémů P

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhledá vhodné místo pro fotografování krajiny
 • využije optimální objektivy a filtry
 • nastaví odpovídající expozici pro zhotovení brilantního snímku
 • najde zajímavou dominantu v krajině
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop a v modulu Camera Raw
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografií, obhajoba prací, ústní ověření.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor 10 - 15  fotografií celků, polocelků a detailů architektury.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Architektura - historická

Úloha: Vytvoř soubor 10 - 15  fotografií celků, polocelků a detailů architektury.

Cíl: Vytvořit soubor 10 - 15 fotografii historické architektury  , ověřit schopnost poradit si s výběrem budov, orientace v historických slozích, výběr detailů.

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru, ukázky
 2. Hledání prostředí, budov - lokality
 3. Výběr vhdné techniky (filtry, stativ)
 4. Realizace - fotografování
 5. Postprodukce – retuš, rovnání svislic
 6. Odevzdání digitálních výstupů (usb, uložení na disk). Hodnocení

Očakávaná dĺžka:

 • 20 hodin (4 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Slohy historické architektury a jejich typické znaky (gotika, renesance, baroko, secese)
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu pro vytvoření vhodné světelné atmosféry
 • vlastnosti objektivů použitých pro fotografování
 • zvládá práci s využitím hloubky ostrosti
 • vlastnosti Photoshopu pro úpravu fotografií

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat vhodnou pozici umožňující správné komponování
 • zvolit objektiv o odpovídají ohniskové vzdálenosti
 • nastavit odpovídající expoziční podmínky celku
 • pracovat se stativem a vyrovnáním záběru
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • Vyretušovat složitější rušivé objekty (auta, lidi) a narovnat svislé linie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatně vybírá fotoaparáty a objektivy pro zadaný záběr architektury
 • je schopen zvolit nejvhodnější dobu pro kvalitní záběr
 • dokončit fotografii v postprodukci
 • správně popsat jednotlivé slohy a jejich typické znaky
 • archivovat

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhledá vhodné místo pro fotografování architektury, vhodný úhel pohledu
 • využije optimální objektivy a filtry
 • nastaví odpovídající expozici
 • Pojmenuje správně sloh, případně i konkrétní budovu
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop, upraví svislé linie, zvládne základní úpravu v Camera raw
 • Archivuje

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografí, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŹITOSTI
V OBALSTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor minimálně 15 fotografií dokumentujících život v dané lokalitě

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Dokumentární soubor ze života vesnice/města

Úloha: Vytvoř soubor minimálně 15 fotografií dokumentujících život v dané lokalitě

Cíl: Vytvořit soubor minimálně 15 fotografií dokumentárního charakteru. Fotografie budou tvořit ucelený soubor, zároveň každá bude samostatnou výpovědí.

 

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Vysvětlení postupu a seznámení s prostředím
 3. Výběr vhodné techniky
 4. Realizace – fotografování
 5. Postprodukce
 6. Odevzdání digitálních výstupů (USB, uložení na disk). Hodnocení.

Očakávaná dĺžka:

 • 20 hodin (3-4 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter, časový harmonogram se může přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základní principy skladby obrazu
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu
 • prostředí
 • základní principy dokumentární fotografie
 • vlastnosti Photoshopu pro úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat vhodné motivy z daného prostředí
 • komunikovat s neznámými lidmi
 • vysvětlit fotografovaným svůj záměr
 • nastavit odpovídající expozici
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • upravit snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw,  

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatně vybírá fotoaparáty a objektivy V
 • samostatně se pohybuje v novém prostředí, najde jeho typické znaky V

•     prokáže konstruktivní myšlení V

 • prokáže tvořivost (kreativitu) V
 • informační gramotnost P
 • organizování a plánování práce P
 • osobnostní rozvoj P
 • samostatné rozhodování P
 • technická gramotnost P
 • fyzická zdatnost E -
 • komunikace (jednání s lidmi)  E -
 • kultivovaný slovní projev, schopnost vyjadřování se P
 • umělecký talent, analyzování a řešení problémů P

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhledá vhodné místo a příležitost k fotografování
 • využije optimální objektivy
 • nastaví odpovídající expozici
 • vhodně komunikuje s fotografovanými lidmi, objasní jim svůj záměr, dosáhne jejich souhlas s fotografováním
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografií a jejich obhajoba., ústní ověření.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř  krátké dílo / video pro sociální sítě (instagram, facebook) /1minuta

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 Multimediální tvorba

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Tvorba audiovizuálního díla pro sociální sítě

Úloha: Vytvoř  krátké dílo / video pro sociální sítě (instagram, facebook) /1minuta

Cíl: Tvorba krátkého audiovizuálního díla

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Příprava – scénář, schéma
 3. Výběr vhdné techniky (fotoaparát, mobilní telefón, mikrofon)
 4. Realizace - natáčení
 5. Postprodukce
 6. Prezentace díla na sociálních sítích.

Očakávaná dĺžka:

 • 12 hodin (3 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy tvorby audiovizuálního díla
 • technické možnosti použité techniky
 • postprodukci v Premiere pro (případně jiná alternativa pro postprodukci)

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • připravit koncept audiovizuálního díla
 • zvolit vhodné prostředí
 • nastavit techniku, věnovat pozornost obrazu i zvuku
 • pracovat v tímu
 • využít Adobe Premiere pro, případně zvoli jinou alternativu pro postprodukci

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • ve spolupráci s kolegy připraví koncept audiovizuálního díla
 • je schopen dodržet časový harmonogram natáčení
 • V tímu rozdělit úkoly a realizovat záměr
 • Vybrat nejlepší záběry
 • Upravit v Adobe premiere pro

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • V tímu připraví scénář krátkého audiovizuálního díla (1 minuta – 1,2 minuty)
 • Najde vhodné místo pro natáčení
 • Realizuje záměr

 

 • využije Adobe Premiere pro, případně zvolí jinou alternativu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor fotografií interéru budovy

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Interiér architektury

Úloha: Vytvoř soubor fotografií interéru budovy

Cíl: Vytvoření souboru 5 – 10 fotografií daného interiéru

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Příprava – světla, technika
 3. Realizace - fotografování
 4. Postprodukce
 5. Prezentace fotografií /odevzdání digitálně na usb/disk ap.

Očakávaná dĺžka:

 • 8  hodin (2dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy skladby obrazu
 • technické možnosti použité techniky
 • principy fotografie architektury
 • postprodukci

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • Najít vhodný úhel záběru pro nejlepší vystižení prostoru / interiéru
 • nastavit techniku pro ostrý a brilantní záběr
 • pracovat s umělým osvětlením lampy/záblesky
 • využít Adobe Photoshop, srovnat sbíhající se linie

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • fotografickou a osvětlovací techniku
 • Upravit v Adobe Photoshop

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vybere vhodnou denní dobu pro fotografování daného interiéru
 • Připraví techniku – fotoaparát, vhodné objektivy, stativ
 • Nafotografuje interiéry tak, aby fotografie co nejlépe prezentovali daný interiér (použití pro realitní kancelář, prezentaci architekta a p.)
 • Upraví v Adobe Photoshop

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání v digitální podobě

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř  soubor abstraktních (nefigurativních) fotografií

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 Multimediální tvorba

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Abstraktní fotografie

Úloha: Vytvoř  soubor abstraktních (nefigurativních) fotografií

Cíl: Tvorba fotografií založených na kompozici světla a stínu, bez figurativního zobrazení

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Příprava – volba vhodného stylu fotografování
 3. Výběr vhdné techniky  
 4. Realizace - fotografování
 5. Postprodukce
 6. Prezentace fotografií /odevzdání digitálně na usb/disk ap.

Očakávaná dĺžka:

 • 12 hodin (3 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní principy skladby obrazu
 • technické možnosti použité techniky
 • ývznamné autory 20. století, kteří pracovali s abstrakcií ve fotografii

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • zvolit zajímavý motiv pro práci s abstrakcií
 • nastavit techniku pro optimální realizaci svého záměru
 • vybrat výtvarně účinné záběry
 • využít Adobe Photoshop

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • schopnost komponovat zajímavý abstraktní obraz
 • znalost techniky a možností výtvarného využití objektivů/filtrů
 • Upravit v Adobe Photoshop

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vybere styl fotografie, může se inspirovat autory avantgardy 20. století
 • Připraví soubor abstraktních fotografií
 • Upraví v Adobe Photoshop, v případě potřeby převede do černobílé
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání v digitální podobě

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDiÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 5 fotografií, z toho 3 zábery budú vytvorené zátišia v určitom špecifickom prostredií, prípadne vo fotoateliéri. 2 fotografie budú nájdené zátišia v reálnom prostredí - vonku, doma, mimo ateliér. Fotografovanie s prirodzeným svetlom a s umelým svetlom – vo fotografickom ateliéri.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Zátišie

Úloha: Nafotografujte 5 fotografií, z toho 3 zábery budú vytvorené zátišia v určitom špecifickom prostredií, prípadne vo fotoateliéri. 2 fotografie budú nájdené zátišia v reálnom prostredí - vonku, doma, mimo ateliér. Fotografovanie s prirodzeným svetlom a s umelým svetlom – vo fotografickom ateliéri.

Cieľ: Naučiť sa pracovať s rekvizitami, vnímať kompozíciu, symboliku, vplyv farieb, práca so svetlom. Hľadať náhodné zátišia, ktoré v sebe budú niesť silný vizuálny – ideový odkaz (materiálnosť, dobové veci, osobné veci, reklama, bizarnosť).

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru, analýza.
 2. Práca s literatúrou, internetom, inšpiračné zdroje z dejín fotografie a maľby, technické vysvetlenie (správne objektívy).
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri, vytváranie kompozícii.
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na PC.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG; označiť: meno, názov úlohy a poradové číslo.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné nastavenie fotoaparátu
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre fotografovanie
 • vlastnosti fotoeditora pre postprodukciu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • čerpať inšpiráciu z umeleckých kníh a internetu na spracovanie témy 
 • využiť znalosti o fotografovaní zátišia, o základoch kompozície, svetla
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre prirodzené alebo umelé svietenie
 • pracovať s rekvizitami, modelom
 • pracovať vo fotografickom ateliéri využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programoch Lightroom a Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (fotografické spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

 V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálnych modelov, rekvizity, prostredia a kompozície
 • využije optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo ateliérové fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 5 farebných fotografii, z toho ľubovoľný počet záberov bude mať za predlohu maľby z dejín umenia a ostatné fotografie budú mať ako predlohu fotografie z dejín umenia. Fotografovanie s prirodzeným svetlom ale aj s umelým svetlom – vo fotografickom ateliéri. 

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Parafráza

Úloha: Nafotografujte 5 farebných fotografii, z toho ľubovoľný počet záberov bude mať za predlohu maľby z dejín umenia a ostatné fotografie budú mať ako predlohu fotografie z dejín umenia. Fotografovanie s prirodzeným svetlom ale aj s umelým svetlom – vo fotografickom ateliéri. 

Cieľ: Naučiť sa pracovať s vizuálnou predlohou (obrazom, fotografiou) a vytvoriť jej parafrázu - čo najviac sa vizuálne priblížiť k danej predlohe, pričom významy diela môžu byť pozmenené. Vyhľadať obraz a fotografiu z dejín umenia, naštudovať si niečo o autorovi a danom diele.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru, analýza.
 2. Práca s literatúrou, internetom, výskum diel - technické vysvetlenie.
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri, vytváranie kompozícii.
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na PC.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG; označiť: meno, názov úlohy a poradové číslo.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné nastavenie fotoaparátu
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre fotografovanie
 • vlastnosti fotoeditora pre postprodukciu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne námety z umeleckých kníh na spracovanie témy
 • využiť znalosti o kompozícii, svetle, symbolike, farbe
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre prirodzené alebo umelé svietenie
 • pracovať s rekvizitami, modelom
 • pracovať vo fotografickom ateliéri
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programoch Lightroom a Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (fotografické spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

 V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne námety, prostredia a kompozície
 • využije optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo ateliérové fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBALSTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 5 fotografií, z toho 3 zábery budú obsahovať celú figúru a pózu, výraz tváre v určitom špecifickom prostredí, prípadne vo fotoateliéri, kde si scénografiu vytvorí študent sám. 2 fotografie môžu byť detaily — na produkt.  Fotografovanie s prirodzeným svetlom ale aj s umelým svetlom – vo fotografickom ateliéri.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Móda

Úloha: Nafotografujte 5 fotografií, z toho 3 zábery budú obsahovať celú figúru a pózu, výraz tváre v určitom špecifickom prostredí, prípadne vo fotoateliéri, kde si scénografiu vytvorí študent sám. 2 fotografie môžu byť detaily — na produkt.  Fotografovanie s prirodzeným svetlom ale aj s umelým svetlom – vo fotografickom ateliéri.

Cieľ: Naučiť sa pracovať s modelom, vnímať telo, pózy, výrazy, práca so stylingom a svetlom. Naučiť sa spolupracovať, vytvárať spoločný výsledok, komunikovať vlastné vízie a nápady. Vnímať spojenie prostredia a oblečenia – módy.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru, analýza.
 2. Práca s literatúrou, internetom, výskum diel - technické vysvetlenie.
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri, vytváranie kompozícii.
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na PC.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG; označiť: meno, názov úlohy a poradové číslo.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné nastavenie fotoaparátu
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre fotografovanie
 • vlastnosti fotoeditora pre postprodukciu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • čerpať inšpiráciu z umeleckých kníh a internetu na spracovanie témy 
 • využiť znalosti o fotografovaní portrétu, figúry, o základoch kompozície, svetle, symbolike
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky  pre prirodzené alebo umelé svietenie
 • pracovať s rekvizitami, modelom
 • pracovať vo fotografickom ateliéri
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programoch Lightroom a Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (fotografické spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

 V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálnych modelov, rekvizity, prostredia a kompozície
 • využije optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo ateliérové fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 10 farebných fotografií, z toho 5 záberov nájdených farebných situácii (kontrast, monochromatickosť, psychologické vplývanie farebných kombinácii) a 5 fotografii vytvorených zátiší študentom - spolu 10 fotografií. Počas zadania je dôležité fotografovať v exteriéri s prirodzeným svetlom, môže sa však využívať aj fotografický ateliér - práca s umelým svetlom.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Farba

Úloha: Nafotografujte 10 farebných fotografií, z toho 5 záberov nájdených farebných situácii (kontrast, monochromatickosť, psychologické vplývanie farebných kombinácii) a 5 fotografii vytvorených zátiší študentom - spolu 10 fotografií. Počas zadania je dôležité fotografovať v exteriéri s prirodzeným svetlom, môže sa však využívať aj fotografický ateliér - práca s umelým svetlom.

Cieľ: Naučiť sa kreatívne pracovať s farbou vo fotografii. Vyhľadať zaujímavé farebné spojenia, kontrastné a monochromatické farebné situácie, fotografovanie v exteriéri a interiéri.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru, analýza.
 2. Práca s farebným objektami- technické vysvetlenie.
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri (nájdené kompozície, tvorené kompozície).
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na PC.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG; označiť: meno, názov úlohy a poradové číslo.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • nastavenie fotoaparátu
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre fotografovanie
 • vlastnosti fotoeditora pre postprodukciu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne predmety pre kreatívne zábery farebnej fotografie
 • využiť znalosti o farebných kontrastoch, vplyvoch farieb - psychologicky
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre prirodzené alebo umelé svietenie
 • pracovať so statívom
 • pracovať vo fotografickom ateliéri
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programoch Lightroom a Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (fotografické spôsobilosti)  
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E
 • Vysvetlivky: Úroveň ovládania:
 • E - elementárna
 • P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne námety, prostredia a kompozície
 • využije optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo ateliérové fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 5 fotografii. 3 budú zachytávať vás – fyzicky (portrét, telo) a 2 zábery budú obsahovať symboly, prostredia a veci, ktoré vás  vystihujú. Fotografovanie s prirodzeným svetlom ale aj s umelým svetlom – fotografickým ateliérom.  

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Autoportrét

Úloha: Nafotografujte 5 fotografii. 3 budú zachytávať vás – fyzicky (portrét, telo) a 2 zábery budú obsahovať symboly, prostredia a veci, ktoré vás  vystihujú. Fotografovanie s prirodzeným svetlom ale aj s umelým svetlom – fotografickým ateliérom.  

Cieľ Naučiť sa pracovať s modelom (sebou) a výtvárať portréty na základe určitých špecifických charakeristík. Charakeristika sa môže týkať fyzických čŕt, tváre, subjektívnych vlastností alebo odkazov a znakov v špecifickom prostredí – portrétovaný sa nemusí na fotografii objaviť fyzicky.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru, analýza.
 2. Práca s literatúrou, internetom, výskum diel - technické vysvetlenie.
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri, vytváranie kompozícii.
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na PC.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG; označiť: meno, názov úlohy a poradové číslo.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné nastavenie fotoaparátu
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre fotografovanie
 • vlastnosti fotoeditora pre postprodukciu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • čerpať inšpiráciu z umeleckých kníh na spracovanie témy
 • využiť znalosti o fotografovaní portrétu, o základoch kompozície, svetle, symbolike
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky
 • pre prirodzené alebo umelé svietenie
 • pracovať s rekvizitami, modelom
 • pracovať vo fotografickom ateliéri
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programoch Lightroom a Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (fotografické spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

 V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne rekvizity, prostredia a kompozície
 • využije optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo ateliérové fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 4 fotografie rôznych zátiší s použitím jedného skleneného pohára, dvoch a viacerých. K fotografovaniu treba využívať kvalitné dizajnové sklenené poháre, fľašky, vázy a podobne. Počas zadania je dôležité fotografovať vo fotografickom ateliéri a používať rôzne príslušenstvo: svetlá, tienidlá, lightbox, presvetľovací stôl a statív.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Fotografické zátišie - sklo

Úloha: Nafotografujte 4 fotografie rôznych zátiší s použitím jedného skleneného pohára, dvoch a viacerých. K fotografovaniu treba využívať kvalitné dizajnové sklenené poháre, fľašky, vázy a podobne. Počas zadania je dôležité fotografovať vo fotografickom ateliéri a používať rôzne príslušenstvo: svetlá, tienidlá, lightbox, presvetľovací stôl a statív.

Cieľ: Naučiť sa pracovať vo fotografickom ateliéri. Využívať rôzne fotografické svetlá a pomôcky. Pracovať s presvetľovacím stolom, sklom a lightboxom. Naučiť sa pracovať so svetlom a skleneným materiálom. Základ pre produktovú fotografiu.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie úlohy, analýza a rozbor problematiky.
 2. Fotografovanie ateliéri so zábleskovými svetlami.
 3. Konzultácia fotografických záberov.
 4. Spracovanie fotografií na počítači.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy práce vo fotografickom ateliéri
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • nastavenia fotoaparátu pre rôzne typy svetla
 • charakteristické vlastnosti svietenia
 • pôsobenie svetla na rôzne typy predmetov
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • použitie rôznych pomôcok vo fotografickom ateliéri
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • nájsť vhodné sklenené pomôcky na fotografovanie
 • využiť optimálne svietenie na prácu so sklom
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky
 • pracovať so statívom
 • pracovať s fotografickým ateliérom a rôznymi technickými pomôckami
 • vytvoriť správnu kompozíciu na tvorbu produktového zátišia
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne svetelné podmienky
 • využije optimálne objektívy pre danú tému a zábery
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje vo fotografickom ateliéri
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Odfotografujte čo najkreatívnejšie plochy, miesta, ktoré obsahujú štruktúru a rytmus - súbor 10 fotografií. 5 fotografií - štruktúra, 5 fotografií - rytmus.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Súbor fotografií na tému rytmus a štruktúra

Úloha: Odfotografujte čo najkreatívnejšie plochy, miesta, ktoré obsahujú štruktúru a rytmus - súbor 10 fotografií. 5 fotografií - štruktúra, 5 fotografií - rytmus.

Cieľ: Naučiť sa vidieť a zachytiť skryté krásy povrchov a štruktúr, ktoré tvoria abstraktné obrazy, či rytmické opakovanie prvkov.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie úlohy, analýza a rozbor problematiky.
 2. Fotografovanie.
 3. Konzultácia fotografických záberov.
 4. Spracovanie fotografií na počítači.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy tvorby kompozície
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • princípy využívania štruktúry a rytmusu vo fotografií
 • základné princípy práce vo fotografickom ateliéri
 • použitie špecifických objektívov (makro)

vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať kreatívne zábery štruktúry a rytmusu
 • pracovať vo fotografickom ateliérí s predmetmi a tvoriť zátišie na danú tému
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky
 • nastaviť svetlá vo fotografickom ateliéri
 • pracovať s rôznymi druhmi objektívov (napríklad makro)
 • pracovať so svetelnými podmienkami prirodzeného svetla
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne svetelné podmienky
 • využije optimálne objektívy pre danú tému a zábery
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje vo fotografickom ateliéri
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Zachyťte (vyjadrite) fotografiou pohyb. Naznačením pohybu - panningu a zamrznutím pohybu - súbor 4 fotografií. Súbor treba doplniť o ďalšie dva zábery s použítim dlhého času - kreatívne.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Súbor fotografií na tému pohyb

Úloha: Zachyťte (vyjadrite) fotografiou pohyb. Naznačením pohybu - panningu a zamrznutím pohybu - súbor 4 fotografií. Súbor treba doplniť o ďalšie dva zábery s použítim dlhého času - kreatívne.

Cieľ: Naučiť sa pracovať s časom vo fotoaparáte a osvojiť si základné postupy fotografovania pohybu.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie úlohy, analýza a rozbor problematiky.
 2. Práca s expozíciou - technické vysvetlenie.
 3. Fotografovanie v exteriéri.
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na počítači.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy tvorby pohybu pomocou fotografie
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • nastavenia času / expozície /
 • pôsobenie času na pohyb vo výslednom obraze
 • špecifické nastavenia fotoaparátu pre fotografiu s dlhým časom
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu - statív

vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne športy/miesto/ľudí pre kvalitné bery pohybu
 • využiť optimálne nastavenia pre záber pohybu 
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo nočné fotografovanie
 • pracovať so statívom
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne svetelné podmienky
 • využije optimálne objektívy pre danú tému a zábery
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje vo fotografickom ateliéri
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 10 fotografií makro, z toho 5 záberov s použitím krátkej hĺbky ostrosti a 5 s použitím veľkej hĺbky ostrosti - spolu 10 fotografií. Počas zadania je dôležité fotografovať v exteriéri s prirodzeným svetlom, môže sa však využívať aj fotografický ateliér - práca s umelým svetlom.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Súbor makro fotografií

Úloha: Nafotografujte 10 fotografií makro, z toho 5 záberov s použitím krátkej hĺbky ostrosti a 5 s použitím veľkej hĺbky ostrosti - spolu 10 fotografií. Počas zadania je dôležité fotografovať v exteriéri s prirodzeným svetlom, môže sa však využívať aj fotografický ateliér - práca s umelým svetlom.

Cieľ: Naučiť sa kreatívne využívať fotoaparát na prácu s clonou a malou hĺbkou ostrosti a osvojiť si základy kompozície. Vyhľadať zaujímavé štruktúry a prírodné detaily, ktoré sa môžu fotografovať v exteriéri, či interiéri.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie úlohy, analýza.
 2. Práca s makro objektívom - technické vysvetlenie.
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri (fotografický ateliér).
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na počítači.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy hĺbky ostrosti pri makro fotografií
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • nastavenia fotoaparátu pre rôzne typy svetla (prirodzené/umelé)
 • charakteristické vlastnosti objektívov
 • princípy umelého a prirodzeného svetla v makro fotografií
 • chápe nastaveniu svetiel vo fotografickom ateliéri
 • špecifické nastavenia fotoaparátu pre makro fotografiu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu

vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne predmety pre kreatívne zábery makro fotografie
 • využiť optimálne objektívy pre záber detailu
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre prirodzené alebo umelé svietenie
 • pracovať so statívom
 • pracovať vo fotografickom ateliéri
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne svetelné podmienky
 • využije optimálne objektívy pre danú tému a zábery
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje vo fotografickom ateliéri
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Tematicky a formálne zachyťte pomocou fotografie význam slova kontrast. Súbor 6 fotografií. K téme je možné využívať denné, či umelé svetlo vo fotografickom ateliéri.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Súbor fotografií na tému kontrast

Úloha: Tematicky a formálne zachyťte pomocou fotografie význam slova kontrast. Súbor 6 fotografií. K téme je možné využívať denné, či umelé svetlo vo fotografickom ateliéri.

Cieľ: Naučiť sa vidieť svet vo fotografických kompozíciách, všímať si línie, čisté kompozície, farebné a tvarové kontrasty.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie úlohy, analýza a rozbor problematiky.
 2. Práca s hľadaním kontrastu v exteriéri. Práca s tvorbou kontrastu vo fotografickom ateliéri.
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri (fotografický ateliér).
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na počítači.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy tvorby kompozície
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • princípy využívania farby vo fotografií
 • princípy využívania línie, bodu, rytmusu, kontrastu v obraze
 • bezpečnosť pri práci vo fotografickom ateliéri

vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať kreatívne zábery s využitím kontrastu
 • pracovať vo fotografickom ateliérí s predmetmi a tvoriť zátišie na tému kontrast 
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky
 • nastaviť svetelné podmienky vo fotografickom ateliéri
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne svetelné podmienky
 • využije optimálne objektívy pre danú tému a zábery
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje vo fotografickom ateliéri
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: