Dizajn interiéru

Interiéry budov navrhujú interiéroví dizajnéri. Interiérový dizajn je často nesprávne považovaný za dekorácie interiéru, v skutočnosti je to zložitá a odborná profesia, ktorá zahŕňa prácu s ďalšími odborníkmi, ako sú architekti a inžinieri, ktorí sú súčasťou väčších projektov. Interiér tvoria súčasti akými sú nábytok, príslušenstvo, povrchová úprava, vybavenie a zariadenie interiéru, osvetlenie, kúrenie, chladenie, vetranie, klimatizácia, požiarna ochrana atď.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úkol: Zpracuj zadání daného úkolu k návrhu interiéru místnosti

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Design interiéru

Design interiéru 82-41-M/11

82-43-N/06

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Zpracování zadání návrhu interiéru

Úkol: Zpracuj zadání daného úkolu k návrhu interiéru místnosti

Cíl: Grafické a textové zpracování zadání k návrhu interiéru

Harmonogram realizace:

 1. Shrnutí a konkretizace úkolu zadání
 2. Výběr vhodné formy grafických a technických podkladů
 3. Zakreslení daného půdorysu do programu Rhino/SketchUp
 4. Slovní shrnutí záměru klienta a designéra.
 5. Grafické zpracování v InDesignu
 6. Prezentace výsledného snímku - odevzdání finálního pdfna usb a server

Očakávaná dĺžka:

 • 4 hodiny - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navržený počet hodin a dní má pouze orientační charakter. Dle aktuálního projektu/zadavatele se může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy/zadavatele praxe.

 

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní pravidla kompozice

Zručnosti

Žiak vie:
 • pracovat v programu Rhino/SketchUp
 • pracovat v grafickém programu Adobe InDesign

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • narýsovat technický půdorys
 • shrnout požadované podklady klienta
 • počítačová gramotnost
 • technická gramotnost
 • kreativita
 • umělecký talent
 • flexibilita a schopnost improvizace
 • manuální zručnost

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vybere sám hlavní body zadání daného interiéru
 • Pracuje s grafickými a 3D modelovacími programy
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání v elektronické/tiskové podobě

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úkol: Nakresli několik skic k návrhu interiéru místnosti

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Design interiéru

Design interiéru 82-41-M/11

82-43-N/06

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Prostorová kresba k návrhu interiéru

Úkol: Nakresli několik skic k návrhu interiéru místnosti

Cíl: Vytvoření souboru skic daného interiéru

Harmonogram realizace:

 1. Zadání – konkretizace úkolu
 2. Výběr úhlu pohledu v daném interiéru
 3. Výběr vhodných kreslících pomůcek (tužka, fixa, kolorovací fixy, akvarelové barvy)
 4. Zakreslení horizontu a úběžníků perspektivy
 5. Do dané naskicované perspektivy zakreslit nábytek
 6. Zakreslit materiály a znázornit iluzi prostoru pomocí barvy a její sytosti
 7. Prezentace výsledného snímku - odevzdání kresby

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodin - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navržený počet hodin a dní má pouze orientační charakter. Dle aktuálního projektu/zadavatele se může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy/zadavatele praxe.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní pravidla perspektivy
 • Techniku kresby tužkou/fixem
 • Techniku malby akvarelem/fixou

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • pracovat s perspektivou
 • umí využít barevné spektrum daného výtvarného materiálu
 • vybrat vhodný úhel záběru pro nejlepší vystižení prostoru/interiéru

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • prostorovou kresbu
 • perspektivu

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vybere vhodnou úhel pohledu, který nejlépe vypovídá o daném interiéru
 • Pracuje s kresebným materiálem
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání ve fyzické podobě

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úkol: Vytvoř rešerši k danému tématu z designu interiéru/produktu (dětský pokoj, koupelna, lampička…)

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Design interiéru

82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Rešerše k návrhu interiéru

Úkol: Vytvoř rešerši k danému tématu z designu interiéru/produktu (dětský pokoj, koupelna, lampička…)

Cíl: Vytvoření rešerše na jednu/dvě A3 k danému návrhu

Harmonogram realizace:

 1. Zadání – upřesnění úkolu
 2. Výběr problematiky, na kterou se žák chce v rámci tématu soustředit (ergonomie/technologie/trendy…)
 3. Výběr fotografií ve vhodném rozlišení k danému tématu
 4. Návrh vhodné grafické podoby rešerše
 5. Zpracování a export finálního .pdf
 6. Prezentace výsledného snímku - odevzdání digitálně (usb/server) a tiskově

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodin - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navržený počet hodin a dní má pouze orientační charakter. Dle aktuálního projektu/zadavatele se může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy/zadavatele praxe.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • styly v interiérovém designu
 • ergonomii v interiérovém designu
 • orientuje se v současných trendech interiérů

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • základní pravidla grafické úpravy tiskovin
 • pracovat a vybrat vhodné typy písma
 • umí pracovat v programech Adobe InDesign
  a Adobe Photoshop

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • prezentaci v grafické podobě
 • orientaci v interiérových trendech

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vybere vhodnou podobu grafické úpravy rešerše daného interiéru
 • Vybere vhodné a dostatečně kvalitní fotografické podklady
 • Dokáže zpracovat problematiku daného tématu na úrovni návrhu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání ve digitální/fyzické podobě (USB/server/tisk)

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úkol: Vytvoř set vizualizací z návrhu interiéru místnosti vytvořeného v programu SketchUp

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Design interiéru

82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Render návrhu interiéru

Úkol: Vytvoř set vizualizací z návrhu interiéru místnosti vytvořeného v programu SketchUp

Cíl: Vytvoření souboru 3 – 5 vizualizací daného interiéru

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – konkretizace úkolu
 2. Výběr zdrojového SketchUp modelu (student použije svůj model, který dříve vymodeloval/model studentovi poskytl zadavatel)
 3. Výběr vhodného renderovacího programu – student si vybere program dle školních/firemních možností

(V-ray, Lumion, Enscape, Twin motion)

 1. Příprava materiálů – upravení povrchových materiálů
 2. Nastavení světel v renderovacím programu
 3. Výběr úhlu pohledu a kvality výsledného snímku
 4. Renderování (časová dotace dle hardware počítače)
 5. Postprodukce – úprava výsledného snímku v programu Adobe Photoshop
 6. Prezentace výsledného snímku - odevzdání digitálně na USB/TEAMS/server školy.

Očakávaná dĺžka:

 • 8  hodin (2dny) bez času samostatného renderování - výpočtu - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navržený počet hodin a dní má pouze orientační charakter. Dle aktuálního projektu/zadavatele se může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy/zadavatele praxe.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základní modelovací zkušenosti v programu SketchUp
 • technické možnosti renderovacího programu
 • principy fotografie interiéru, které uplatňuje na vizualizaci

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vybrat, aplikovat a upravovat materiály povrchů
 • pracovat s reálným i skrytým osvětlením prostoru
 • vybrat vhodný úhel záběru pro nejlepší vystižení prostoru/interiéru
 • využít Adobe Photoshop k úpravě vizualizace. Světelné, barevné i lineární úpravy.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • vybraný renderovací program
 • úpravu fotografií v Adobe Photoshop

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vybere vhodnou úhel pohledu, který nejlépe vypovídá o daném interiéru
 • Pracuje s galerií materiálů a dokáže je upravovat dle konkrétního prvku/modelu/interiéru
 • Pracuje se světlem díky němu vytváří co nejrealističtější výslednou vizualizaci
 • Dokáže dotáhnout vizualizaci v programu Adobe Photoshop

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání v digitální podobě

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úkol: Navrhni moodboard k návrhu interiéru místnosti

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Design interiéru

82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Moodboard k návrhu interiéru

Úkol: Navrhni moodboard k návrhu interiéru místnosti

Cíl: Vytvoření moodboardu na jednu/dvě A3 k danému návrhu interiéru

Harmonogram realizace:

 1. Zadání – upřesnění úkolu
 2. Konkretizace zadaného prostoru a klienta
 3. Výběr vhodného stylu interiérového designu
 4. Výběr fotografií ve vhodném rozlišení k moodboardu
 5. Návrh vhodné grafické podoby moodboardu
 6. Zpracování a export finálního .pdf
 7. Prezentace výsledného snímku - odevzdání digitálně (usb/server) a tiskově

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodin – teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí

Vysvětlivky: Navržený počet hodin a dní má pouze orientační charakter. Dle aktuálního projektu/zadavatele se může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy/zadavatele praxe.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • styly v interiérovém designu
 • orientuje se v současných trendech interiérů

Zručnosti

Žiak vie:
 • základní pravidla grafické úpravy tiskovin
 • pracovat a vybrat vhodné typy písma
 • umí pracovat v programech Adobe InDesign
  a Adobe Photoshop

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • prezentaci v grafické podobě
 • orientaci v interiérových trendech
 • flexibilita
 • schopnost improvizovat
 • analyzovat a řešit problémy
 • samostatné rozhodování
 • technická gramotnost
 • počítačová gramotnost
 • schopnost organizace a plánování práce

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vybere vhodnou podobu grafické úpravy moodboardu daného interiéru
 • Vybere vhodné a dostatečně kvalitní fotografické podklady
 • Dokáže prezentovat klientovy svůj záměr, jakým chce řešit výsledný interiér skrze moodboardový návrh
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace díla, odevzdání v digitální/fyzické podobě (USB/server/tisk)

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: