Dizajn digitálnych aplikácií

Dizajn mobilných aplikácií je špecifický spôsobom ovládania a užívateľským prostredím mobilných telefónov a tabletov. Pri návrhu dizajnu mobilných aplikácií dbáme na optimalizáciu pre rôzne typy a veľkosti displejov, intuitívnu prehľadnú navigáciu a komfortné ovládanie aplikácie.

Ak si škola či spoločnosť z umeleckej, mediálnej a kreatívnej oblasti 

staň sa členom našej umeleckej rodiny.

Prostredníctvom jednoduchého formulára 

JVV_formular_v_SJ.docx UEO_form_in_EN.docx 

pošli navrhovanú JVV/UEO aj s kontaktnými údajmi na info@erasmusplusart.eu 

a my ju pridáme.

Ďakujeme!

 


Sprievodný text úlohy:

Termín na vypracovanie:

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Úroveň EQF

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Očakávaná dĺžka:

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:

Zručnosti

Žiak vie:

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

  • E - elementárna
  • P - pokročilá
  • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: